Hoppa till huvudinnehåll

Tydlig minskning i antalet fastighetsköp jämfört med början av förra året

Lantmäteriverket sammanställde köpeskillingarna för fastigheterna och antalet köp från början av 2022 till slutet av maj. Antalet köp av alla typer av fastigheter har minskat betydligt.

Mökki, jonka ympärillä on metsää,
Bild:
Julia Hautojärvi/Maanmittauslaitos

Man kan redan se hur Rysslands anfallskrig har påverkat antalet fastighetsköp i början av det här året, i och med att det har gett upphov till att priserna på livsmedel, energi och råvaror har höjts, vilket i sin tur har accelererat inflationen och lett till högre räntor.

− Fram till början av juni hade 24 700 fastighetsköp gjorts, vilket är 16% mindre än för motsvarande period förra året. Antalet fastighetsköp ligger på ungefär samma nivå som våren 2020, när spridningen av covid-19-pandemin ledde till att antalet fastighetsköp minskade jämfört med åren 2018 och 2019, säger Esa Ärölä, ledande expert på Lantmäteriverket.

Antalet köp av egnahemshus har återgått till samma nivå som innan pandemin

Detaljplaneområden

I år hade 3 700 representativa köp av småhus på detaljplaneområden gjorts fram till slutet av maj, vilket är 15% mindre än under motsvarande period förra året. Medianpriset var cirka 190 000€, vilket är 1% lägre än i början av förra året.

− Jämför man landskapen hade Nyland den högsta genomsnittliga prisnivån med ett medianpris på cirka 325 000€. I Fasta Finland betalade man näst mest för småhusen i Birkaland, vilka i genomsnitt kostade 215 000€, och i Egentliga Finland, vilka i genomsnitt kostade 210 000€, säger Ärölä.

De dyraste egnahemshusen i Finland i början av året köptes i Grankulla för cirka 945 000€. Det numeriska värdet baserar sig dock på medianen för tre köp. I Esbo var medianpriset för egnahemshus i början av året 565 000€. Genomsnittspriset sjönk med 5% jämfört med början av förra året. I Helsingfors kostade ett egnahemshus i genomsnitt 495 000€ (- 3%), i Vanda 350 000€ (- 15%), i Tammerfors 330 000€ (+ 2%), i Kuopio 290 000€ (+ 6%), i Åbo 250 000€ (+ 1%), i Uleåborg 250 000€ (- 2%) och i Jyväskylä 235 000 (+ 2%).

Lantmäteriverkets handelsstatistik omfattar endast fastigheter och därmed inte bostadsaktier eller egnahemshus på hyrestomter.

Glesbygder

Fram till början av juni i år hade 1 970 representativa köp av småhus i glesbygder gjorts, vilket är 15% mindre än under motsvarande period förra året. Medianpriset var cirka 125 000€, vilket är 3% mer än i början av förra året.

− Jämför man den genomsnittliga prisnivån för de olika landskapen betalade man mest för småhus i Nyland, i genomsnitt cirka 245 000€. Näst mest betalade man för småhus i glesbygder i Birkaland, 145 000€, och i Norra Savolax, 137 000€, säger Ärölä.

Köp av stugor med egen strand på planområden avtog ytterligare sedan förra året

Under de fem första månaderna i år gjordes 718 representativa köp av sommarstugor som finns på planområden som gränsar till en strand, vilket är 38% mindre än under motsvarande period förra året. Medianpriset för fritidsbosättningar var cirka 105 000€, vilket är 5% mindre än i början av förra året.

− I köpen av sommarstugor märker man tydligare att de höjda priserna på livsmedel, energi och råvaror har accelererat inflationen och därmed höjt räntorna. Det här är naturligt i och med att man börjar överväga att skaffa sommarstuga först när man har bostadsfrågan under kontroll. Antalet köp har stabiliserats på samma nivå som tidigare år, efter den exceptionellt hektiska perioden för köp av fritidshus som inleddes året innan och pågick till början av förra året, konstaterar Ärölä.

I början av året var fanns de dyraste stugorna med egen strand som ligger inom planområden i Nyland, och kostade i medeltal cirka 160 000€. De näst dyraste stugorna med egen strand fanns i Egentliga Finland, och kostade cirka 150 000€, och i Birkaland, vilka kostade cirka 140 000€.

Antalet köp av skogslägenheter minskade, men priserna fortsatte stiga

Under de fem första månader i år gjordes i hela landet cirka 1 640 representativa köp av skoglägenheter som består av över 2 hektar enbart skog. Det är 12% mindre än under motsvarande period förra året. Senast år 2015 minskade antalet köp av skoglägenheter.

− I början av året kostade en hektar skog i genomsnitt cirka 3 500€. Det är 15% mer än under motsvarande period förra året. Den dyraste skogen fanns i Nyland, och kostade cirka 6 700€/ha. Priset ökade med hela 51%. Dock gjordes endast drygt 30 köp under vart och ett av referensåren, så siffran bör tolkas försiktigt, säger Ärölä.

Billigast var priset för en hektar skog i Lappland, i medeltal cirka 1 300€. Medelpriset steg med 26% jämfört med under motsvarande period förra året.

Åkerhandeln minskade, men medelpriset steg något

Fram till början av juni hade cirka 290 representativa köp av över 2 hektar enbart åker gjorts i hela landet. Det är cirka 10% mindre än under motsvarande period förra året. Livligast var åkerhandeln i Södra Österbotten med 52 köp, vilket är en minskning på 5%. Näst flest avtal ingicks i Egentliga Finland, Österbotten och Norra Österbotten, med cirka 30 köp i vardera landskap.

Medianpriset för åkrar var 9 000€/ha och medelpriset steg med 3%. De dyraste åkrarna fanns i Egentliga Finland, där medianpriset var cirka 12 600 euro per hektar. Det billigaste priset för en hektar åker i Lappland var cirka 1 900€/ha. Dock ingicks enbart tre avtal i Lappland under våren.


Obs! Genomsnittspriserna i meddelandet är medianpriser.

Mer information om statistik över fastighetshandel lämnas av

Ledande expert Esa Ärölä, 040 180 1301

Registerchef Mauno Pyykönen, 040 015 0745

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Frågor om specifika fastighetsköp

Lantmäteriverkets kundservice, 029 530 1110 (må–fr 9–16.15)

Information till medierna
Fastighetsköp
Fastigheter

Nyheter och artiklar