Hoppa till huvudinnehåll

Undersökning: Det Ansvarsfulla Lantmäteriverket har ett gott anseende

Lantmäteriverkets anseende befinner sig på en god nivå. Detta konstaterades i undersökningen Förtroende & Anseende som utfördes av T-Media. Resultaten förbättrades avsevärt jämfört med förra året.

""
Bild:
Maanmittauslaitos

Lantmäteriverkets anseende befinner sig på en god nivå. Detta konstaterades i undersökningen Förtroende & Anseende som utfördes av T-Media. Resultaten förbättrades avsevärt jämfört med förra året.

Lantmäteriverket kom på plats 22 bland de 81 organisationer som granskades (år 2021 var placeringen 36). Inom Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde hade Lantmäteriverkets den högsta placeringen.

De bästa betygen fick Lantmäteriverket i påståenden som gällde ekonomi, ansvarsfullhet och som arbetsplats. Jämfört med förra året förbättrades läget inom alla delområden som bedömdes. Mest bättrade man på produkter och tjänster samt på förvaltningen.

Som utvecklingsobjekt i undersökningen påpekades beaktande av intressegruppernas synpunkter och förbättrande av ledningens synlighet.

Det sammanlagda resultatet för Lantmäteriverket var 3.55/5. Förra året var resultatet 3.41.

–Vårt mål är att Lantmäteriverkets betydelsefulla och samhälleligt viktiga arbete är bekant och uppmärksammas bättre. Många finländare kan bli medvetna om Lantmäteriverkets verksamhet i större omfattning först när de köper en fastighet, men vårt ansvar bland annat som upprätthållare av viktiga register påverkar kontinuerligt samhället. Vi är även glada över att våra produkter och tjänster är mera välkända. Samhällsansvaret är stabilt integrerat i Lantmäteriverkets grundläggande uppgifter och rutiner, därför är vi särskilt glada över de goda betygen i samhällsansvar, säger  Maija Ilvonen, Chef för kommunikation och samhällsansvar. 

–Det återstår dock mycket att göra, särskilt med att geodatacentralen och internationell forskning skulle associeras ännu starkare med Lantmäteriverket. Vid sidan av extern synlighet och kännedom, är det viktigt för oss att utveckla verkets interna arbetsplatskommunikation, fortsätter Ilvonen.

Undersökningen genomfördes av T-media i oktober 2022. Undersökningsresultaten publicerades på torsdagen 14.12.2022.

Ytterligare uppgifter

Chef för kommunikation och samhällsansvar Maija Ilvonen, 050 487 1600, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

 

Lantmäteriverket

Nyheter och artiklar