Uppdatering av Lantmäteriverkets e-tjänst – sök lagfart elektroniskt

Lantmäteriverkets e-tjänst har uppdaterats 19.4.2018 vilket innebär ändringar i tjänsten.

Sök lagfart elektroniskt

I tjänsten anges sådana överlåtelser av fastigheter och outbrutna områden som ännu inte har registrerats med anteckningen "har inte lagfarits". Om överlåtelsen (t.ex. köp eller gåva) av en fastighet eller ett outbrutet område har bestyrkts av köpvittne kan du ansöka om lagfart via e-tjänsten.

När du klickar på en fastighet visas dess uppgifter. Dessutom finns en ny knapp, "Sök lagfart". När du klickar på knappen startar funktionen för sökande av lagfart. Du kan samtidigt ansöka om lagfart på alla fastigheter och outbrutna områden som du håller på att förvärva. Du kan även ansöka om lagfart på eventuella övriga mottagares vägnar.

Innan du sätter igång, kontrollera att du har alla bilagor som behövs till ansökan.

Meddelande om beslutet och fakturan skickas till den adress som du angett i ansökan. Handläggningen av en lagfartsansökan tar i genomsnitt två månader.

Mera information visas

På tjänstens framsida visas en ny lista över "Pågående ärenden". Där kan du se alla dina pågående inskrivningsärenden, dvs. lagfarter, inteckningar och inskrivningar av särskilda rättigheter. Här kan du också se om den fastighet som har anteckningen "har inte lagfarits" har en anhängig lagfart, då behöver du inte söka lagfart på nytt.

I vyn för en fastighet finns nu även punkterna "Ägare" och "Inteckningar". Funktionen "Ägare" visar vem som äger fastigheten. Både ägor som har registrerats och sådana som inte har registrerats visas. Funktionen "Sök lagfart" är tillgänglig även här. Funktionen "Inteckningar" visar de inteckningar som belastar fastigheten.

Du kan titta på uppgifterna gratis.

 

Tjänsten har också genomgått en mindre uppdatering i övrigt och mindre problem har åtgärdats.

Ta en titt på tjänsten

Uusimmat uutiset ja blogit