Uppdateringar i Geodataplattformens utvecklings- och utbildningsmiljö

I Geodataplattformens utvecklings- och utbildningsmiljö (beta.paikkatietoalusta.fi) kan producenter och användare av geografisk information testa de tjänster som byggts på Geodataplattformen. Ta del av de uppdaterade tjänsterna.

Med hjälp av Geodataplattformens tjänster kan informationens kvalitet, interoperabilitet och användbarhet förbättras. En del av tjänsterna är avsedda för yrkesbruk, andra kan utnyttjas av alla som är intresserade av geografisk information. En del av tjänsterna kan även användas på svenska.

Nytt i tjänsterna

Kvalitetsvaktens och Lagringstjänstens användargränssnitt har förbättrats vad gäller sammanfattningen av kvalitetskontrollen och rapportvyns filtreringar. Tjänsten stöder producenterna med att förbättra informationens kvalitet och nationella interoperabilitet.

Medelvärde och median har lagts till i diagramvyn i Findiagram (Suomigrammi, statistikverktyget för terrängdata). Vad gäller byggnader, bilvägar och övriga väglinjer kan man nu även jämföra förhållandena mellan olika objektklasser. Dessutom har uppgifter om medelvärde och median för ytan av åkrar och öppen skogsmark lagts till.

Användningen av Datasammanläggningstjänsten som kopplar data i tabellform till olika slags områdesindelningar har gjorts enklare. Nu kan också namn på områden användas som nyckelkolumn, tidigare kunde endast kodvärden användas. Dessutom har den automatiska identifieringen av nyckelkolumn och rubrikrad förbättrats.

Geodatasökning, som är avsedd för sökning av geografiska datamängder och geografiska datatjänster som olika organisationer har producerat, har publicerats som en öppen betagränssnittstjänst.

Adresslasso kan även användas på svenska

Adresslasso är en webbtjänst som används för att samla in uppgifter om placeringen av och egenskaperna hos ingångar och åtkomstpunkter. Tjänstens användargränssnitt och anvisningar finns nu även på svenska. Dessutom har små förbättringar gjorts i användargränssnittet, till exempel lagringen av ingångens identifierare har gjorts om och är nu exaktare.

Nu befinner sig Adresslasso i betafas där man samlar in erfarenheter av tjänsten och den crowdsourcade datainsamlingen. 

Utveckling av adressregistersystemet

Insamlingen av adressuppgifter till det nya adressregistersystemet har utvecklats och testats tillsammans med kommuner, och importen av adressuppgifter lyckas nu för tre olika kommunsystems del. Införandet kan främjas även tillsammans med nya kommuner.

Uppgifterna i adressregistersystemet som är under utveckling finns tillgängliga via den öppna gränssnittstjänsten OGC API Features. I söktjänsten som har publicerats i betaversion finns nu även adresserna för Tammerfors stads områden. Samtidigt har användningsvillkoren för tjänsten uppdaterats. I fortsättningen är användning av gränssnittet tillåten endast i testnings-, provanvändnings- och utbildningssyfte.

Inspire-gränssnittstjänster om byggnader och adresser

I Geodataplattformens nedladdningstjänster har man publicerat två nya gränssnittstjänster som ger tillgång till data i det alleuropeiska formatet enligt INSPIRE-direktivet vad gäller datainnehåll och struktur.

Genom gränssnittstjänsten INSPIRE Byggnader OGC API Features kan du hämta objekt i den Nationella terrängdatabasens tema byggnader och konstruktioner och via gränssnittstjänsten INSPIRE Adresser OGC API Features kan du hämta adressuppgifter i det nya adressregistersystemet som är under utveckling. Båda tjänsterna har publicerats med betastatus.

Ta del av och testa tjänsterna

  • Bekanta dig med Geodataplattformens tjänster på beta.paikkatietoalusta.fi/palvelut
  • Ansök om behörighet att använda Kvalitetsvakten och Lagringstjänsten med en webblankett (på Finska)
  • Har du frågor gällande användning av tjänsterna eller hur de tas i bruk? Kontakta: tuki@paikkatietoalusta.fi
  • Vill du ge respons? Använd responsblanketten i nedre kanten av webbplatsen beta.paikkatietoalusta.fi eller kontakta oss per e-post på info@paikkatietoalusta.fi 

Senast nyheter och bloggar