Uppgifterna om aktielägenheter till nytt register fr.o.m. år 2019

Bostadsaktiebolags och ömsesidiga fastighetsaktiebolags aktiebrev i pappersform kommer att försvinna stegvis från och med ingången av 2019. Då införs ett elektroniskt bostadsdatasystem. I bostadsdatasystemet samlas så småningom in uppgifter om ägande och pantsättning av bostadsaktier, exempelvis bostäder och bilplatser.

Nya bolag bildas fr.o.m. början av 2019 endast digitalt och några aktiebrev trycks inte längre på papper. Aktierna samt informationen om ägandet och pantsättningen av aktierna registreras direkt i bostadsdatasystemet.

Husbolagen har en nyckelroll

Gamla husbolag, dvs. sådana som bildats före 2019, kan fr.o.m. 1.5.2019 överföra aktieböckerna till bostadsdatasystemet. Efter överföringen har husbolagen ingen skyldighet att hålla en aktiebok. Husbolagen och disponenterna får uppgifterna om aktier och ägare direkt ur bostadsdatasystemet. Husbolagen meddelar aktieägarna om överföringen av aktieboken.

När husbolaget har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet, kan en enskild aktieägare ansöka om registrering av äganderätten hos Lantmäteriverket. Samtidigt makuleras aktiebrevet. I stället för ett aktiebrev i pappersform anges äganderätten av en registeranteckning. Dessutom försvinner risken för att aktiebrevet förstörs eller kommer bort. Eget aktieägande och egna pantsättningar kan man kontrollera i registret genom att identifiera sig i Lantmäteriverkets e-tjänst.

Det är obligatoriskt att registrera äganderätten elektroniskt när en aktielägenhet byter ägare för första gången efter överföringen av aktieboken. På en aktielägenhet måste man ansöka om ägarregistrering inom 10 år efter överföringen av aktieboken.

Bättre tillgång till information

Riksdagen antog 10.12.2018 lagen om ett bostadsdatasystem. Bostadsdatasystemet underlättar arbetet för tiotusentals personer inom husbolag, disponentverksamhet, fastighetsförmedling, kreditinstitut och den offentliga förvaltningen. Allmänheten får bättre tillgång till information när uppgifterna om ägande och pantsättning av aktielägenheter finns i ett register som upprätthålls av en myndighet.

Det elektroniska systemet förbättrar även tillgången, tillförlitligheten och omfattningen av uppgifterna och skapar förutsättningar för utvecklingen av elektroniska tjänster. Lantmäteriverket ansvarar för upprätthållandet av bostadsdatasystemet.

Mera information

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande

Informationspaket (osakehuoneistorekisteri.fi) (På finska)

Uusimmat uutiset ja blogit