Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningssamarbete: De första lantmäteriingenjörerna utexamineras

Lantmäteriverket har sedan år 2020 erbjudit sina anställda möjligheten att studera till lantmäteriingenjör vid sidan av arbetet. De första studerandena utexamineras i vår. Den skräddarsydda examensutbildningen är möjlig tack vare avtalet om en ny typ av samarbete som Lantmäteriverket och Lapplands yrkeshögskola ingick år 2019.

Joukko työasuisia maanmittareita kävelee metsässä.
Bild:
Julia Hautojärvi

Lantmäteriverkets personal kommer att förnyas under de kommande åren då flera hundra anställda avgår med pension från olika arbetsuppgifter på olika håll i landet. Lantmäteriverket har ett behov av att få nya anställda till olika uppgifter.

– Vi konkurrerar om bra anställda. Exempelvis behöver vi nya kunniga anställda i stället för de förrättningsingenjörer som avgår med pension eller som går vidare på sin karriärstig, berättar direktör Petri Notko från Lantmäteriverket.

Genom utbildning erbjuder Lantmäteriverket sina anställda möjligheten att utvecklas och ta nästa steg på Lantmäteriverkets interna karriärstigar. Ett av Lantmäteriverkets strategiska mål är att vara en  attraktiv och intressant arbetsplats.

Den första pilotgruppen började sin utbildning hösten 2020. Studerandena i den tredje gruppen som börjar på hösten har nyss blivit valda.

Studierna genomförs som ett samarbete

Vid Lantmäteriverket väljs studerandena så att de som är intresserade av studierna talar med sin chef om möjligheten och lämnar in en ansökan via vår interna ansökningsprocess. När studerandena har valts, antecknas de som studerande hos Lapplands yrkeshögskola. För samtliga studerande görs en personlig undervisningsplan, i vilken beaktas personens tidigare yrkeshögskole- eller universitetsstudier. Tidigare kartläggarstudier beaktas också.

Studierna utförs i flerformsundervisningsgrupper inom examensutbildningen i lantmäteriteknik.

– Inom flerformsundervisningen kan studearandena utföra sina studier vid sidan av arbetet. Vid behov besöker studerandena Rovaniemi för närstudier några gånger per år. Det är klart att den gångna coronatiden har varit utmanande för genomförandet av närstudieperioderna, säger kompetenschef Kai Ryynänen från Lapplands yrkeshögskola.

Inom lantmäteritekniken är ingenjörsutbildningen vid Lapplands yrkeshögskola till sin omfattning 240 studiepoäng. I studieplanen ingår en studiehelhet på 40 studiepoäng som Lantmäteriverket genomför och som studerandena kan inkludera i sin examen.

– Vid Lantmäteriverkets studieperioder fördjupas den kompetens som studerandena behöver i sitt arbete. Studieperioderna genomförs och undervisas av de bästa experterna inom respektive delområde vid Lantmäteriverket. Utbildningens innehåll utnyttjas också i våra interna kurser, säger Petri Notko.

Utbildningssamarbetet mellan Lapplands yrkeshögskola och Lantmäteriverket är banbrytande inom hela högskolesektorn. Det är sällsynt att de studiemöjligheter som en samarbetspartner erbjuder ingår i en så här stor utsträckning i en examen och utbildning inom samarbetspartners bransch.

I Finland finns tre yrkeshögskolor som utbildar lantmäteriingenjörer: Lapplands yrkeshögskola, Metropolia och Yrkeshögskolan Novia.

Tilläggsinformation

Direktör Petri Notko, Lantmäteriverket, 040 071 1948, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Kompetenschef Kai Ryynänen, Lapplands yrkeshögskola, 040 526 1596, fornamn.efternamn@lapinamk.fi

Lantmäteriverket
Lantmäteri

Nyheter och artiklar