Hoppa till huvudinnehåll

Vad innebär den gröna övergången för Lantmäteriverkets arbetssätt?

Den gröna övergången stöder strukturomvandlingen i ekonomin och skapandet av ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle. Den information och de tjänster som Lantmäteriverket genererar är av stor betydelse för att sätta fart på den gröna övergången.

Arvo Kokkonen hymyilee ja katsoo kameraan.
Bild:
Ilona Savola

 

Finlands plan för återhämtning och resiliens har som mål att Finland blir ett ledande land i världen inom väteekonomi och cirkulär ekonomi, utsläppsfria energisystem samt andra klimat- och miljölösningar.

Den gröna övergången är en av grundpelarna i Finlands plan för återhämtning och resiliens för hållbar tillväxt.  Programmet för hållbar tillväxt påskyndar lösningar som minskar utsläppen både i Finland och annanstans i världen.  Finland strävar efter att uppnå kolneutralitet före 2035 och stoppa utarmningen av biologisk mångfald före 2030.

Projekten och åtgärderna för grön övergång omfattar till exempel ren energiproduktion, industriella lösningar inom cirkulär ekonomi, ny teknik, nya tjänster och nya handlingsmodeller, stödjande av eltrafik samt naturbaserade lösningar, t.ex. användning av åkrar i syfte att minska belastningen av Östersjön.

Vad är Lantmäteriverkets roll i den gröna övergången?

Ren energiproduktion baserar sig på verifierad pålitlig geografisk information: var, varifrån, vart, vad? Behovet gäller såväl höjddata som positionsdata av jordytan. Optimering av positionen är en kostnadseffektivitetsfråga. Positionen har en central betydelse i det här ekosystemet, oavsett om det handlar om vind, solstrålning, vattenkraft eller bioenergi.  Positionsdata behövs också för de industriella lösningarna inom cirkulär ekonomi.

Teknologisk utveckling förutsätter nya forskningsdata.  Att bygga en bro mellan grundforskningen och näringslivet framhävs. Forskningen som bedrivs av Lantmäteriverkets Geodatacentral, tillsammans med andra forskningsinstitut, har en central roll.  I diskussionen om nivån på forsknings- och utvecklingsfinansiering i Finland (4 procent av BNP) håller man nu på att komma fram till en gemensam förståelse.

Smarta transportsystem kräver alltmer exakt data om terrängen. För att möjliggöra genomförandet av nya transporttjänster ska verksamheten bygga på mer detaljerad referensinformation, dvs. plan- och höjdkoordinatdata vid sidan av tyngdkraften.

De naturbaserade lösningarna har att göra med markanvändning. För att hitta dem krävs det utveckling av markanvändningen till exempel genom ägoregleringar eller bildande av naturskyddsområden. Verktygen finns redan hos Lantmäteriverket. Alla dessa ska nu tas i bruk mer omfattande i åtgärderna inom den gröna övergången.

Förändringen sker inte av sig själv

Den gröna övergången utgör ett ambitiöst politiskt mål där det skapas förutsättningar för ett bättre liv.  Den information och de tjänster som Lantmäteriverket genererar är av stor betydelse för att sätta igång dessa utvecklingsprocesser.

Redan en väldigt begränsad omfördelning eller ett väldigt begränsat tillägg av resurserna, till exempel till den ovannämnda nödvändiga förstärkningen av de grundläggande sakerna, främjar avsevärt förverkligandet av målen för den gröna övergången.  På egen hand kommer det här inte att ta fart och ske. För arbetet behövs skickligt sakkunnigarbete. Sakkunniga har vi.

Arvo Kokkonen

Författaren är generaldirektör vid Lantmäteriverket. 

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket
Samhällsansvar
Geodata

Bloggar