Versionsbyte i Datatjänsten för lagfarts- och inteckningsregistret 19.2.2020

Datatjänsten för lagfarts- och inteckningsregistret genomgår ett versionsbyte 19.2.2020. En text ändras i kodgrupperna. Denna ändring gäller fr.o.m. 20.2.2020.

Denna uppdatering orsakar inte avbrott i leveransen av beställningar från datatjänsten. Det är viktigt att användarna laddar ned alla uppgifter som finns i dataförmedlingskatalogen som vanligt i kronologisk ordning.

Ändringar

Texten för kod 09 för typ av grund för att lämna vilande ändras. Texten ändras till:

Hakijan omistusoikeuden selvittämiseksi julkaistaan kuulutus Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla ennen lainhuudon myöntämistä.

/ Kungörelse på Lantmäteriverkets webbsida för att utreda sökandens äganderätt före beviljande av lagfart.

 

Ordalydelse som tas bort:

Hakijan omistusoikeuden selvittämiseksi asian kuulutus virallisessa lehdessä ennen lainhuudon antamista. / Kungörelse i officiella tidningen för att utreda sökandens äganderätt före beviljande av lagfart

 

Mera information: verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

 

Uusimmat uutiset ja blogit