Hoppa till huvudinnehåll

Vi utökar insamlingen av kundrespons

Lantmäteriverkets strategiska mål är att stärka kundorienteringen. Ett konkret steg för att uppnå målet är att förnya insamlingen av kundrespons.

Asiakaspalvelun työntekijä.
Bild:
Julia Hautojärvi

I oktober 2021 påbörjades det första försöket med responsenkäter per sms gällande Lantmäteriverkets telefontjänst. Man beslutade att fortsätta med responsenkäterna under år 2022 genom regelbundet utförda enkäter.

I enkäten utreddes hur nöjda kunderna var med kundservicen på en skala 1–5 (1 = mycket missnöjd och 5 = mycket nöjd). Vid behov fick kunderna också ge verbal respons.

Vänlig service

Enligt responsen är man i huvudsak mycket nöjd med Lantmäteriverkets kundservice: medelvärdet för både den finskspråkiga och den svenskspråkiga telefontjänsten var 4,7.

I de öppna svaren betonades vänlig och professionell service. Det förekom klart mindre kritik. Föremål för kritik var bl.a. den komplicerade webbplatsen.

”Servicen var vänlig och professionell. Jag var på gott humör efter samtalet. Tack, fortsätt på samma sätt.”

”Jag fick professionell och vänlig service. Ärendet behandlades snabbt.”

”Webbplatsen är komplicerad och rörig.”

Kundens synvinkel som utgångspunkt

Att utöka insamlingen av kundrespons är också en del av Lantmäteriverkets samhällsansvarsprogram, där en konkret insats för samhällsansvaret är att fortlöpande mäta hur nöjda kunderna är. Målet är att utveckla tjänsterna i samarbete med kunderna.

– Genom responsen vill vi stärka kundperspektivet i utvecklingsarbetet och kundorienteringen i våra tjänster. Vi utvidgar stegvis metoderna och kanalerna för att samla in kundrespons, säger Susanne Hellman, direktör för kundrelationer.

Ytterligare information

Susanne Hellman, direktör för kundrelationer, 050 535 0780, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Kundservice
Lantmäteriverket

Nyheter och artiklar