Hoppa till huvudinnehåll

Vi vill betjäna våra kunder ännu bättre

Vi på Lantmäteriverket vill organisera vår verksamhet och vår service tillsammans, såväl internt som externt. Ledningssystemet och de interna organisationsstrukturerna ska stöda detta mål. Vi har gjort om såväl strukturer som arbetssätt.

""
Bild:
Lantmäteriverket

Allt blir inte klart på en gång, utan vårt förnyelsearbete fortsätter. Vi började införa organisationsförändringarna när den nya ramen blev klar. Det tar sin tid att gå igenom alla detaljer i verksamheten och tjänsterna. Fungerande tjänster och strukturer bör inte ändras bara för ändrandets skull. 

Jag hoppas och tror att kunderna märker vår interna omorganisation som bättre service. Dessutom vill vi producera nya och utvecklande tjänster för våra kunder och produkter som skapar mervärde för deras användare. 

Varför är förändringen nödvändig? 

Vi jobbar entusiastiskt för att utveckla oss. När ett stort fartyg vänds måste svängen vara tillräckligt stor.

Vår grundläggande uppgift – tjänsteproduktion och forskning – utgör fortfarande den hårda kärnan, men nya förväntningar har ändrat vår kurs, åtminstone några grader. Med den tidigare organisationsstrukturen kan vi inte svara på alla förväntningar. Vi går mot det nya.

Varför förändring? Lantmäteriverkets uppgifter bestäms i förvaltningslagen. Lagstiftningen gällande vår verksamhet har uppdaterats när det gäller förnyelse av uppgifter, vårt arbetssätt har ändrats till riksomfattande, administrationens uppgifter har centraliserats och de strategiska målen har preciserats i och med att verksamhetsmiljön och tekniken har förändrats. 

Ännu bättre tjänster som mål

I vår nya organisation är betonas serviceorientering. I verksamhetsenheterna för produktion produceras bland annat uppgifter i anslutning till lantmäteriförrättningar, upprätthållande av register och produktion av terrängdata. I produktionen utförs även fortsättningsvis den största delen av de lagstadgade tjänsteuppgifterna. Fokuseringen på service har också gett produktionsenheten tjänsteuppgifter i anslutning till lokalisering och geografisk information som tidigare hanterades i andra enheter.

Verksamhetsenheten för forskning – Geodatacentralen – svarar för vetenskaplig forskning om geografisk information och forskning som stöder vår egen tjänsteproduktion. Geodatacentralen betjänar också på ett bredare sätt behoven av forskning på geografisk information i hela det finländska samhället.

De egna verksamhetsenheterna för informationsförvaltning och allmän förvaltning producerar stödtjänster för lantmäteriproduktionen, registerfunktionerna, terrängdataproduktionen och forskningen. Utöver interna kunder betjänar dessa verksamhetsenheter behoven i den gemensamma offentliga förvaltningen. 


Arvo Kokkonen

Författaren är generaldirektör vid Lantmäteriverket. 

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket
Tjänster

Kommentit

Bloggar