Vidsynta och kraftfulla unga

Arvo Kokkonen

Vid Lantmäteriverket har vi två gånger ordnat ett möte för den så kallade "skuggledningsgruppen". Till detta evenemang har jag bjudit in anställda vid Lantmäteriverket som ännu inte har fyllt 30 år. Deltagarna har slumpmässigt valts ut ur en grupp, där vi utöver åldern har strävat efter att som kriterier använda en jämn geografisk fördelning, deltagare från olika verksamhetsenheter och processer samt en jämn könsfördelning. Avsikten med dessa möten är att fortsätta och fördjupa de samtal som i samband med landskapsresorna förs med personalen vid olika kundserviceställen. Vi söker en helhetsmässig syn på Lantmäteriverket och dess framtid.

För ett par år sedan hade Lantmäteriverket knappt 50 anställda som var yngre än 30 år. I början av detta år hade vi 140 stycken. Den procentuella andelen av hela personalen är därmed cirka 8 procent. Då den genomsnittliga åldern för verkets personal är ungefär 50 år (bland statligt anställda 47 år), står vi inför en stor strukturell förändring när 2020-talet närmar sig. Vid en sakkunnigorganisation är det kunniga och innovationsrika människor som bygger framtiden.

Vid årets samtal koncentrerade vi oss på att fundera kring kompetenskraven i framtiden samt ändringar i verksamhetsmiljön och kundernas förväntningar. Det var intressant att se hur samtalets slutsatser hade en annan fokus än de slutsatser man kommit till vid andra motsvarande workshoppar. Jag plockade genast ut några tankar för vidarebearbetning.

  1. De unga anställda var enhälliga i sitt stöd för ett snabbt, fördomsfritt ibruktagande av automatiska beslutsfattningsmetoder. De anser att man borde med alla möjliga tänkbara medel röja undan de hinder som står i vägen för denna utveckling.
  2. Gruppen upplevde också att en utveckling av verksamheten i Lean-anda är ett kraftfullt redskap för att förnya tänkesätt. Teamarbetet upplevdes redan som en lämplig arbetsmetod i dag och framför allt i framtiden. Teamarbetet går att anpassa till olika slags arbetsmetoder och samtidigt kan man säkerställa kompetensen.
  3. Gruppen föreslog att man i kundservicen skulle ta i bruk en chattjänst som bidrar till en effektivare kommunikation.
  4. Gruppen ansåg att satsningar på inskolning var en grundläggande fråga. Genom att säkerställa bland annat överföringen av tyst kunskap och inlärningen av de informationssystem som används genom exempelvis tester förstärker vi fördomsfritt Lantmäteriverkets vägvisaranda.

Vi måste utgå ifrån att vi har kommit hit. Jag kom att tänka på detta konstaterande av en tidigare minister när de unga anställdas grupp splittrades och deltagarna åkte åt var sitt håll för att fortsätta det dagliga arbetet. När vi skissar upp framtiden behöver vi allas synpunkter. Därför kommer jag att fortsätta med att ordna möten för "skuggledningsgrupper" och jag uppskattar högt de tankar som dessa framtidens byggare bidrar med. Den som håller i bromsspaken har så lätt att nonchalera nya förslag, det vill säga hitta orsaker för att inte kunna ändra på eller förnya något. Vi behöver nya infallsvinklar för att skapa nya verksamhetssätt och funktioner.

 

Arvo Kokkonen
generaldirektör

_______________________________________________________________________________________

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella ärenden inom Lantmäteriverket. Du kan diskutera ämnet genom att skriva en kommentar till bloggen här nedanför. Kommentarerna granskas innan de publiceras.

Kommentit

Begränsad HTML

  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.

Uusimmat uutiset ja blogit