Hoppa till huvudinnehåll

Vitt kors på marken säkerställer lägesnoggrannheten vid flygfotografering

Hittade du ett märkligt vitt kors i terrängen? Du har sannolikt stött på signaleringen av fixpunkter och hittat en flygsignal i terrängen. Signalen gör objektet synligt så att fixpunkter, vars koordinater är kända, kan urskiljas på flygbilderna. Med hjälp av signalen får vi tillförlitliga, lägesnoggranna flygbilder till samhällets förfogande.

vit flygsignalen ut i terrängen.
Så här ser flygsignalen ut i terrängen. Om du stöter på en sådan, är det bäst att låta den vara, eftersom det vita krysset har en viktig uppgift.
Bild:
Lantmäterievärket

Lantmäteriverket utför flygfotograferingar enligt ett nationellt flygfotograferingsprogram. Inför flygfotograferingarna genomförs en signalering av fotograferingsområdet, dvs. vita kors som kallas flygsignaler placeras ut i terrängen. Signalerna byggs på kända fixpunkter, och med dem säkerställs lägesnoggrannheten vid flygfotograferingarna.

När flygbilder behandlas kan man med hjälp av de vita korsen som syns på bilderna binda alla flygbilder till önskat plan- och höjdkoordinatsystem (t.ex. ETRS-TM35FIN / N2000). Då kan slutanvändaren vara säker på att lägesnoggrannheten på flygbilden är exakt och att bilden tillförlitligt kan utnyttjas i olika uppgifter.

Signaler byggs tämligen glest, cirka 4–5 st./1 000 km2. Vi försöker bygga signalerna, som använda bara vid en fotografering, på sådana fixpunkter som orsakar så lite olägenhet som möjligt.

– Ibland tar människor som inte förstår vad signalerna används till kontakt med oss. De frågar om det kommer att byggas något eller om Lantmäteriverket håller på att genomföra någon förrättning som påverkar äganderätten. Korsen har också väckt förvåning bland personer som arbetar ute i skogarna eller på åkrarna, säger ledande expert Petri Leiso. Man behöver dock inte oroa sig för korsen, och det är bäst att bara låta dem vara, eftersom de har en viktig uppgift.

Om ett kors orsakar olägenhet eller väcker frågor, kan du kontakta Lantmäteriverket. På signalen finns ett klistermärke med Lantmäteriverkets logotyp och telefonnumren till kundservicens växel: 029 530 1110 och 029 530 1120. Dessutom finns e-postadressen kiintopisteet (at) maanmittauslaitos.fi på klistermärket.

Geodata
Flygfotografering
Lantmäteri

Nyheter och artiklar