Hoppa till huvudinnehåll

Husbolagets användningstillstånd för att få delägarnas personbeteckningar

Husbolaget ska separat ansöka om tillstånd att inhämta aktieägarnas personbeteckningar ur bostadsdatasystemet. Husbolaget kan få tillgång till personbeteckningar via Lantmäteriverkets Informationstjänst för lägenhetsuppgifter för disponentsystem.

För att en sökande ska kunna börja använda Informationstjänsten för lägenhetsuppgifter ska sökanden godkänna användningsvillkoren för tjänsten och ansöka om användningstillstånd att få tillgång till personbeteckningar. Informationstjänsten för lägenhetsuppgifter kan inte börja användas utan personbeteckningar. I praktiken innebär det att alla som börjar använda tjänsten också får tillgång till aktieägarnas personbeteckningar.

Ansökan om användningstillstånd

Mer information om användningstillståndet finns i en pdf-fil på denna sida. Husbolaget kan ansöka om användningstillstånd genom att godkänna villkoren i tjänsten för överföring av aktiebok.

Beslut om beviljande av användningstillstånd och begäran om omprövning (pdf)