Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i Fastighetsdatatjänsten 11/2020-2021

  • Stark Suomi.fi-identifikation tas i bruk
  • Lägg till ditt personnummer i dina uppgifter senast 22.11.2020

I flera års tid har man loggat in i Fastighetsdatatjänsten med användarkod och lösenord. Användningen av koder är dock riskfyllt med tanke på datasäkerheten. Dessutom behandlas personuppgifter i stor utsträckning i tjänsten. Därför har vi beslutat övergå till stark autentisering. I fortsättningen används den offentliga förvaltningens gemensamma tjänst Suomi.fi-identifikation för autentisering. Detta gör det möjligt att i fortsättningen logga in i Fastighetsdatatjänsten med exempelvis ett tjänstekort.

Senast 22.11.2020 ska alla användare:

Suomi.fi-identifikation tas i bruk 23.11.2020 kl. 8.30. Efter detta är det inte längre möjligt att logga in i Fastighetsdatatjänsten med användarkod och lösenord. Om åtgärderna ovan inte utförs inom den utsatta tiden och det inte är möjligt att logga in i tjänsten, börjar Fastighetsdatatjänsten fungera igen när du lägger till ditt personnummer i dina uppgifter i behörighetshanteringstjänsten. 

Så här lägger du till ditt personnummer i behörighetshanteringstjänsten 

Logga in i behörighetshanteringstjänsten med Fastighetsdatatjänstens användarkod och lösenord på adressen: https://idmservice.nls.fi Välj ”Ändra mina uppgifter”. 

Funktionen "Ändra mina uppgifter"i behörighetshanteringstjänsten

 

Skriv ditt personnummer i fältet och bekräfta ändringen genom att klicka på "Skicka". 

Funktionen "Ändra mina uppgifter" i behörighetshanteringstjänsten och personnummer

 

Har du problem med att logga in i behörighetshanteringen? 

Vissa användare har råkat ut för att de har lyckats logga in i behörighetshanteringssystemet (käyttövaltuushallinta), men vyn har varit helt tom/vit. I ett sådant fall lönar det sig att be om ett nytt lösenord från Lantmäteriverkets kundstöd på adressen tietopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi. Med ett nytt lösenord fungerar behörighetshanteringen igen.

Varför behöver vi användarnas personnummer? 

När en användare i fortsättningen loggar in i Fastighetsdatatjänsten med Suomi-fi-identifikation, förmedlas användarens personnummer till Lantmäteriverket. Vid Lantmäteriverket kontrollerar systemet att personnumret finns i behörighetshanteringssystemet och att användaren har ett användningstillstånd till Fastighetsdatatjänsten. Efter kontrollen öppnas tjänsten och användaren har tillgång till de uppgifter och produkter som hen har rätt att använda.

Användare som har två användarkoder under olika kundförhållanden

En del användare har två olika användarkoder i Fastighetsdatatjänsten så att vardera koden är under olika kundförhållanden. I praktiken kan exempelvis en person ha ett eget företag som i sin verksamhet behöver Fastighetsdatatjänsten. Dessutom kan samma person arbeta för ett annat företag som också behöver Fastighetsdatatjänsten i sin verksamhet. I ändringen beaktas även användning av denna typ. Personer som berörs av detta kan kontakta kundservicen per e-post och de får mer exakta anvisningar om åtgärder.

Avgiftsbelagda användarkoder

En månatlig underhållsavgift tas ut för varje användare av Fastighetsdatatjänsten, oavsett om användaren har använt tjänsten under månaden ifråga eller inte. Underhållsavgiften är 16,37 euro (inkl. moms) per användare. Utöver underhållsavgiften tas en avgift ut för de produkter och uppgifter som användaren har tittat på i tjänsten.

Myndigheter inom den offentliga förvaltningen kan använda tjänsten utan avgift för myndighetsuppdrag.

Kontaktpersonen ska kontrollera organisationens användaruppgfiter

Organisationens kontaktperson ska granska organisationens användaruppgifter senast 22.11.2020

  • passivera sådana användaruppgifter som inte längre behövs
  • passivera onödiga s.k. dubbelkoder
  • påminn användarna i din organisation att lägga till personnumret i sina användaruppgifter eller gör det i deras ställe 

Passivering av dubbelkoder

På listan över organisationens användare kan två användarkoder visas under samma persons namn. En sådan situation kan uppstå exempelvis på följande sätt. En kontaktperson har skapat en ny kod, men kundservicen noterar att samma användare har en tidigare skapad användarkod som härstammar från en annan kund. När koden överförs från den andra kunden till organisationens användare, kan den kod som kontaktpersonen först har skapat bli kvar utan roller men som en aktiv kod.
 
Logga in i behörighetshanteringstjänsten med Fastighetsdatatjänstens användarkod och lösenord på adressen: https://idmservice.nls.fi Välj ”Modifiera användaruppgifter”.  Sök med enbart en asterisk (*) som på bilden så får du en lista över alla användare i din organisation. 

Dubbelkoder i behörighetshanteringstjänsten

Stäng alla överflödiga dubbelkoder och alla koder som tillhör användarre som inte längre är i organisationens tjänst eller annars inte behöver koderna längre.

Reform av avtal och tillstånd

Övergången till stark autentisering är det första stadiet i Fastighetsdatatjänstreformen. I det andra stadiet kommer vi att undersöka avtalet och de tillstånd som beviljats för användningen av tjänsten. FDS-lagen har preciserats under de senaste åren och dessutom har den lagstiftning som berör användningen av personuppgifter förnyats. Särskilt beaktas huruvida en organisation har rätt att använda personnummer eller borde organisationen övergå till att använda utdrag som endast innehåller personens fördelsedatum. Reformen av avtal och tillstånd som berör Fastighetsdatatjänsten kommer att inledas nästa vår.

Mera information:

Kundstöd för Fastighetsdatatjänsten
Det bästa sättet att kontakta oss är per e-post: tietopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi
Telefon 029 530 1119 (9-14)