Hoppa till huvudinnehåll

Filtjänst för avgiftsfria data

Obs! Nu kan du ladda ner öppna data på Kartplatsen under rubriken Ladda ned geodatamaterial. Den nya tjänsten ersätter den gamla Filtjänsten för avgiftsfria data under våren 2023.

Från Filtjänsten för avgiftsfria data kan du utan avgift ladda ned Lantmäteriverkets öppna kart- och flygbildsmaterial.

  • Välj den produkt som ska laddas ned från listan
  • Välj de kartblad från kartan som omfattar det område varifrån du vill ha material
  • Meddela din e-postadress så att vi kan skicka länken till nedladdningssidan
  • Ladda ned filerna du beställt genom att klicka på länkarna på nedladdningssidan

Erkännande CC 4.0 licens till Lantmäteriverkets avgiftsfria datamaterial

Du kan granska Lantmäteriverkets terräng- och bakgrundskartor, flygbilder och fastighetsgränser på Kartplatsen.

Från filtjänsten kan du ladda ned olika kartmaterial, laserskanningsmaterial, flygbilder och höjdmodeller.

Produkterna i filnedladdningstjänsten

I filtjänsten är produkterna endast tillgängliga i koordinatsystemet ETRS-TM35FIN.

produktversion information filformat
Laserskanningsdata markytan klassificerad med  stereomodell, automatisk klassificerin LAZ
Terrängkarta raster 1:50 000 tryckfärg (piksel storlek 4 m) PNG
Grundkarta raster tryckfärg, bakgrundsfärg (piksel storlek 1 m) PNG
Terrängdatabasen alla objekt, Geopackage terräng, Geopackage höjd GML, shape, mid/mif, GeoPackage
Terrängkarta 1:100 000 alla objekt shape, mid/mif
Terrängkarta raster 1:100 000 tryckfärg (piksel storlek 8 m) PNG
Terrängkarta 1:250 000 alla objekt shape, mid/mif
Terrängkarta raster 1:250 000 tryckfärg (piksel storlek 32 m) PNG
Terrängkarta raster 1:500 000 tryckfärg (piksel storlek 64 m) PNG
Ortofoton orto i färg, färg-infra JP2
Höjdmodell 2 m höjdsystem N2000 Geotiff, ascii grid
Höjdmodell 10 m höjdsystem N2000 Geotiff, ascii grid
Höjdzoner raster piksel storlek: 32 m, 64 m, 128 m, 512 m Geotiff
Terrängskuggning raster  piksel storlek: 2 m, 8 m, 32 m, 64 m, 128 m, 512 m Geotiff
Bakgrundskartserie 1:5 000, 1:10 000, 1:20 000, 1:40 000, 1:80 000, 1:160 000, 1:320 000, 1:800 000, 1:2 milj., 1:4 milj., 1:8 milj. PNG
Generalkarta 1:1 milj. alla objekt shape, mid/mif
Generalkarta 1:4,5 milj. alla objekt shape, mid/mif
Generalkarta raster 1:1 milj. tryckfärg PNG
Generalkarta raster 1:2 milj. tyckfärg PNG
Generalkarta raster 1:4,5 milj. tryckfärg PNG
Generalkarta raster 1:8 milj. tryckfärg PNG
Ortnamn ortnamen, kartnamen 1:25 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 milj., 1:2 milj., 1:4,5 milj., 1:8 milj. GML
Kommunindelning 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 milj., 1:4,5 milj. GML, PNG, Shape, Mif
Fastighetsregisterkarta vektor alla objekt, raster fastighetsgränser, raster fastighetsbeteckningar

vektor: GML, shape, mid/mif

raster: PNG

Övriga material kan beställas från Försäljning och stöd - Digitala material (expeditionskostnader tillkommer).

Packa upp komprimerade filer

  • Laserskanningsmaterialet har komprimerats i LAZ-format. Du kan packa upp komprimerade filer med laszip.exe som kan laddas ned från webbsidan http://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/.
  • Ortofoton har komprimerats i JP2-format.
  • Övriga material har komprimerats i zip-format (filerna har suffixet .zip), som kan packas upp med flera dataprogram som kan laddas ned från webben.

Uppdatering av filer

Idag uppdateras rasterkartor, fastighetsregisterkartan, laserskanningsdata, ortofoton och Terrängdatabas i GML-format kontinuerligt, Terrängdatabas GeoPackage månadsvis. Övriga datamaterial uppdateras i sin helhet minst en gång om året.

Uppdateringstjänsten

Med hjälp av Uppdateringstjänsten för avgiftsfri data kan du uppdatera de datamaterial som du tidigare har laddat ned. Tjänsten är ett Atom-flöde, dvs. ett standardiserat webbflöde i XML-format. Du kan använda Uppdateringstjänsten för att söka de filer för respektive produktversion som uppdaterats efter ett visst datum. Uppdateringstjänsten svarar genom att skicka ett flöde som innehåller nedladdningslänkar som direkt ger tillgång till de uppdaterade filerna. Du kan uppdatera dina datamaterial med endast de filer som har förändrats.

Du kan prenumerera på flödet till en vanlig webbläsare eller något annat datorprogram med vilket flödet kan läsas (LMV erbjuder inget användarstöd för dylika program).

För att kunna använda tjänsten kan du beställa den användarspecifika identifikationsnyckeln till din e-post. Tjänsten är avgiftsfri.

Uppdateringstjänsten för avgiftsfri data - beskrivning av gränssnittet

Beställning av en användarspecifik identifikationsnyckel

Filnedladdningstjänstens kataloggränssnitt

Via Filnedlanddningstjänstens gränssnitt kan du ladda ned Lantmäteriverkets terrängdata- och fastighetsregisterkartdataprodukter som filer. Via kataloggränssnittet får du tillgång till kataloger där du kan kopiera filer. Via kataloggränssnittet kan du ladda ned äldre versioner av ortofoton, laserskanningsdata, kommunindelningsuppgifter och namnbestånd. Via kataloggränssnittet är det möjligt att på en gång ladda ned en större mängd filer om du har tillgång till ett batchkörningsprogram.

För att kunna använda kataloggränssnittet måste du autentisera dig med användarkod och lösenord. Du kan beställa koderna på adressen kundservice@lantmateriverket.fi. För grundande av koden debiteras en engångsavgift, se vår prislista (öppna punkten Övriga digitala produkter). Ange vilka produkter du behöver när du beställer koden.

Filtjänsten för avgiftsfria data förnyas

I februari 2022 publiceras på Kartplatsen en betaversion av den nya tjänsten. I början är laserskannat material 0,5 p och laserskannat material 2008–2019, höjdmodell 2 m och terrängdatabasen tillgängliga i tjänsten. Under betafasen testas och utvecklas tjänsten. Material kommer så småningom att läggas till i tjänsten. Den nuvarande filtjänsten för avgiftsfria data är i drift ända tills allt material finns tillgängligt i den nya tjänsten.

Läs mer i servicemeddelandet.

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Finlands riksgränser

Finlands riksgränser baserar sig på flera bilaterala och internationella avtal. Gränserna som fastställts genom avtal har uppgåtts och utmärkts i terrängen vid gränsöversyner som verkställts efter att avtalen tecknats.

Tilaston pohjakartat

Tilaston pohjakartalla esitetään yleistetyt hallintorajat ja aluejaot (kunnat, maakunnat ja aluehallintovirastot) sekä aluejakojen nimet.

Gränssnittstjänst eller filtjänst?

Datamängderna finns tillgängliga i gränssnittstjänsten och filtjänsten. Funderar du på när man bör använda gränssnittsjänsten respektive filtjänsten?