Filtjänst för avgiftsfria data

Från Filtjänsten för avgiftsfria data kan du utan avgift ladda ned Lantmäteriverkets öppna kart- och flygbildsmaterial.

  • Välj den produkt som ska laddas ned från listan
  • Välj de kartblad från kartan som omfattar det område varifrån du vill ha material
  • Meddela din e-postadress så att vi kan skicka länken till nedladdningssidan
  • Ladda ned filerna du beställt genom att klicka på länkarna på nedladdningssidan

CC 4.0 licens till Lantmäteriverkets avgiftsfria datamaterial

Från filtjänsten kan du ladda ned olika kartmaterial, laserskanningsmaterial, flygbilder och höjdmodeller.

Produkterna i filnedladdningstjänsten

I filtjänsten är produkterna endast tillgängliga i koordinatsystemet ETRS-TM35FIN.

produktversion information filformat
Laserskanningsdata markytan klassificerad med  stereomodell LAZ
Terrängkarta raster 1:50 000 tryckfärg (piksel storlek 4 m) PNG
Grundkarta raster tryckfärg, bakgrundsfärg (piksel storlek 1 m) PNG
Terrängdatabasen alla objekt, Trafik med adresser GML, shape, mid/mif
Terrängkarta 1:100 000 alla objekt shape, mid/mif
Terrängkarta raster 1:100 000 tryckfärg (piksel storlek 8 m) PNG
Terrängkarta 1:250 000 alla objekt shape, mid/mif
Terrängkarta raster 1:250 000 tryckfärg (piksel storlek 32 m) PNG
Terrängkarta raster 1:500 000 tryckfärg (piksel storlek 64 m) PNG
Ortofoton orto i färg, färg-infra JP2
Höjdmodell 2 m höjdsystem N2000 Geotiff, ascii grid
Höjdmodell 10 m höjdsystem N2000 Geotiff, ascii grid
Höjdzoner raster piksel storlek: 32 m, 64 m, 128 m, 512 m Geotiff
Terrängskuggning raster  piksel storlek: 2 m, 8 m, 32 m, 64 m, 128 m, 512 m Geotiff
Bakgrundskartserie 1:5 000, 1:10 000, 1:20 000, 1:40 000, 1:80 000, 1:160 000, 1:320 000, 1:800 000, 1:2 milj., 1:4 milj., 1:8 milj. PNG
Generalkarta 1:1 milj. alla objekt shape, mid/mif
Generalkarta 1:4,5 milj. alla objekt shape, mid/mif
Generalkarta raster 1:1 milj. tryckfärg PNG
Generalkarta raster 1:2 milj. tyckfärg PNG
Generalkarta raster 1:4,5 milj. tryckfärg PNG
Generalkarta raster 1:8 milj. tryckfärg PNG
Ortnamn ortnamen, kartnamen 1:25 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 milj., 1:2 milj., 1:4,5 milj., 1:8 milj. GML
Kommunindelning 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 milj., 1:4,5 milj. GML, PNG
Fastighetsregisterkarta vektor alla objekt, raster fastighetsgränser, raster fastighetsbeteckningar

vektor: GML, shape, mid/mif

raster: PNG

Övriga material kan beställas från Försäljning och stöd - Digitala material (expeditionskostnader tillkommer).

Packa upp komprimerade filer

  • Laserskanningsmaterialet har komprimerats i LAZ-format. Du kan packa upp komprimerade filer med laszip.exe som kan laddas ned från webbsidan http://www.cs.unc.edu/~isenburg/lastools/.
  • Ortofoton har komprimerats i JP2-format.
  • Övriga material har komprimerats i zip-format (filerna har suffixet .zip), som kan packas upp med flera dataprogram som kan laddas ned från webben.

Uppdatering av filer

Idag uppdateras rasterkartor, fastighetsregisterkartan, laserskanningsdata, ortofoton och Terrängdatabas i GML-format kontinuerligt. Övriga datamaterial uppdateras i sin helhet minst en gång om året.

Uppdateringstjänsten

Med hjälp av Uppdateringstjänsten för avgiftsfri data kan du uppdatera de datamaterial som du tidigare har laddat ned. Tjänsten är ett Atom-flöde, dvs. ett standardiserat webbflöde i XML-format. Du kan använda Uppdateringstjänsten för att söka de filer för respektive produktversion som uppdaterats efter ett visst datum. Uppdateringstjänsten svarar genom att skicka ett flöde som innehåller nedladdningslänkar som direkt ger tillgång till de uppdaterade filerna. Du kan uppdatera dina datamaterial med endast de filer som har förändrats.

Du kan prenumerera på flödet till en vanlig webbläsare eller något annat datorprogram med vilket flödet kan läsas (LMV erbjuder inget användarstöd för dylika program).

För att kunna använda tjänsten kan du beställa den användarspecifika identifikationsnyckeln till din e-post. Tjänsten är avgiftsfri.

Uppdateringstjänsten för avgiftsfri data - beskrivning av gränssnittet

Beställning av en användarspecifik identifikationsnyckel

 

Applikationernas tillgänglighet

Kontrollera applikationernas aktuella tillstånd och eventuella störningar.