Findiagram

Findiagram (Suomigrammi på finska) är ett statistikverktyg för terrängdata. Granska till exempel lokaliseringen av semesterbostäder eller visa Finlands sjörikaste kommuner. Du kan granska data på karta eller som diagram, eller ladda ner statistiken till dig själv för fortsatt användning. Informationen kan också laddas ner i GeoJSON-format.

Findiagram utnyttjar datamängder i Lantmäteriverkets terrängdatabas i betafasens pilotprojekt. I framtiden, när datamängder från den Nationella terrängdatabasen (KMTK) är tillgängliga, kan tjänsten erbjuda lägesbilder i realtid av till exempel var i Finland det byggs nya byggnader. Detta gör det möjligt att lagra objektspecifika livscykeluppgifter i KMTK-datamängden. 

Suomigrammi innehåller för ögonblicket 19 objektklasser. Uppgifterna uppdateras en gång i månaden, den första dagen i månaden. 

Objektklasserna är:

 • Bilväg
 • Öppen skogsmark
 • Sandfält
 • Sjövatten
 • Berg
 • Sten och sten i vatten
 • Stenfält och stenar i vatten
 • Källa
 • Stenbrott
 • Marktäkt
 • Annan väglinje
 • Äng
 • Åker
 • Byggnad
 • Myr
 • Tjärdal
 • Väderkvarn
 • Sport- och rekreationsområde
 • Rismark