Geodataplattformen

Geodataplattformen är en av Lantmäteriverket upprätthållen tjänst som främjar effektiv användning av geografiska datamängder. Du kan testa betaversionen av tjänsten på beta.paikkatietoalusta.fi.

En del av tjänsterna är avsedda för yrkesbruk, andra kan utnyttjas av alla som är intresserade av geografisk information. De tjänster som är riktade till dataproducenter stöder kommuner och andra producenter av geografisk information för att förbättra informationens kvalitet och enhetlighet.

Det är kostnadsfritt att använda tjänsterna. Den största delen av tjänsterna kan användas utan inloggning, men en del kräver inloggning och att användarrättigheter söks.

De flesta tjänster i Geodataplattformen är öppna för alla användare.

För användning av Kvalitetsvakten och Lagringstjänsten behöver du ett användningstillstånd till utvecklings- och utbildningsmiljön. Användningstillståndet söks med ett elektroniskt formulär. Användningstillståndet beviljas till organisationer som vill utreda och utveckla sin organisations möjlighet att senare bli användare av Geodataplattformens produktionsversion eller som vill utreda möjligheterna att överföra datamängder till Geodataplattformen.

Lantmäteriverket lägger till nödvändiga inställningar i tjänsten för att importera organisationens datamängder. För detta krävs prov på datamängder och information om datamängdens datamodell.

Gör så här:

  1. Bekanta dig med användningsvillkoren och användningstillståndet för Geodataplattformens utvecklings- och utbildningsmiljö.
  2. Ansök om användningstillstånd med det elektroniska formuläret.
  3. Du får användningstillståndet till din e-post och anvisningar för att ta tjänsten i bruk.
  4. Följ anvisningarna. Be vid behov om hjälp via e-post: tuki@paikkatietoalusta.fi
  5. Efter detta tar vi kontakt med dig för att testa organisationens datamängder.
  6. När testningen av datamängderna har gjorts kan du använda Kvalitetsvakten och Lagringstjänsten.

Behöver du stöd för att komma igång? Skicka ett meddelande till tuki@paikkatietoalusta.fi.