Hoppa till huvudinnehåll

Avgränsningsförrättning för järnväg

En avgränsningsförrättning för järnväg genomförs när banhållaren (Trafikverket) önskar utreda de nuvarande yttre gränserna för järnvägsområdet. Man fastställer ett tidigare inlöst järnvägsområdes yttre gränser.

Vid förrättningen utreder man om järnvägsområdet har utvidgats och vid behov utförs inlösning. Järnvägsområdet avgränsas till cirka en meters avstånd från dikets eller släntens yttre kant.

Järnvägsområdets skyddszon är vanligtvis 30 meter på vardera sidan av banan. Användningen av detta område är begränsat, men det inlöses inte. I plankorsningar fastställer man ett frisiktsområde.

Inlösningskommissionen fattar besluten vid förrättningssammanträdet. Vid sammanträdena kan man

  • ett litet ägobyte
  • outbrutna områden som berör järnvägen
  • inlösningsersättningar om området har tydligt utvidgats och man inte tidigare har behandlat eller betalat ersättningar
  • kostnader som markägarnas bevakning av sin egen rätt har medfört.

 

Läs mer om avgränsningsförrättning för järnväg (pdf).