Hoppa till huvudinnehåll

Projektnyskifte

Ett projektnyskifte är en ägoreglering där man minskar de olägenheter som ett markanvändningsprojekt kan orsaka markägarna. Oftast verkställs projektnyskifte i samband med projekt som berör ett skyddsområde, en landsväg eller en järnväg.

Den som genomför ett markanvändningsprojekt ansöker om projektnyskifte. Exempelvis vid landsvägsprojekt är sökanden ansvarsområdet för trafik vid NTM-centralen. I allmänhet är sökanden inte en privatperson.

Innan projektnyskiftet inleds utförs oftast en bedömning av fastighetskonsekvenserna, där man utreder behovet av och förutsättningarna för projektnyskiftet.

Utbytet av mark eller ordnandet av vägrätter genomförs så att olägenheterna av markanvändningsprojektet för markägaren minimeras eller försvinner helt. Exempelvis om ett basskifte (en del av åkern) har hamnat på fel sida av en landsväg eller järnväg, kan den bytas ut mot mark på driftcentrets sida. Trafiksäkerheten förbättras också då den långsamma lokala trafiken på landsvägarna minskar.

Projektnyskifte kan även verkställas i stället för tvångsinlösning. I Finland genomförs markanvändningsprojekt ofta genom inlösning. Projektnyskifte erbjuder ett enklare och lättare alternativ, där man i stället för inlösning av mark kan erbjuda mark i utbyte som ersättning.

Du får ett meddelande om din fastighet ingår i ett projektnyskifte. I meddelandet anges projektnyskiftets förrättningsnummer och förrättningsingenjörens kontaktuppgifter. Förrättningsingenjören kan ge mera information om projektnyskiftets innehåll och dess betydelse för din fastighet.

Ytterligare information finns även på webbsidan Pågående förrättningar. Du kan använda projektnyskiftets förrättningsnummer, belägenhetskommun eller förrättningsslag för att hitta rätt projektnyskifte.