Vem äger denna fastighet?

Det finns situationer där du behöver reda ut vem som äger en fastighet. Du kan beställa en ägarutredning från vår kundservice. I ägarutredningen ingår uppgifter om fastighetsbeteckning, fastighetens namn, fastighetens ägare och adress. En ägarutredning är avgiftsbelagd. När du hämtar uppgifterna från Lantmäteriverkets kundservice måste du visa upp ett identitetsbevis med foto.

Om du behöver fler än 10 ägaruppgifter ska du fylla i en blankett där du motiverar uppgifternas användningsändamål.

För att få veta vem som äger en fastighet ska du känna till dess fastighetsbeteckning.

När du känner till fastighetsbeteckningen kan du:

  •  Beställa ett avgiftsbelagt lagfartsbevis. Om du vill beställa ett intyg där även ägarens adress och personnummer syns, måste du motivera varför du behöver dessa uppgifter.
  •  Be att få ägaruppgifter. Avgiftsfritt kan du per telefon få ägaruppgifterna för högst tio fastigheter per år.
  •  Be att få avgiftsbelagda uppgifter om en eller flera fastigheter per e-post.

Notera att vi inte överlåter uppgifter om fastigheters ägare om

  • du har för avsikt att använda uppgifterna för direktmarknadsföring eller opinions- eller marknadsundersökningar eller
  • du vill kontakta en fastighetsägare för att du skulle vilja köpa fastigheten.

I e-tjänsten kan du köpa ett lagfartsbevis där ägarens namn och födelsedatum syns. Du kan köpa utdrag som innehåller adressuppgifter hos vår kundservice.

Fastigheternas ägar- och adressuppgifter

Sökterm   Pris exkl. moms, euro (€) Pris inkl. moms 24 %, euro (€)
  Ägar- och adressuppgifterna kontrolleras i lagfarts- och inteckningsregistret / Befolkningsdatasystemet (BDS) / Företags- och organisationsdatasystemet (FODS).    
10742 Ägaruppgifter och adressuppgifter, identifieringsuppgifter (och areal), per registerenhet 2,58 3,20
11053 Delägarförteckning över samfällt område med ägare och adresser per delägare 2,58 3,20
11097 Innehavare av nyttjanderätt och adressuppgifter / registerenhet 2,58 3,20
11098 Utredning av innehavare av nyttjanderätt / timme 90,00 111,60
11099 Dock minst / beställning 5,70 7,07
  Ägaruppgift och eventuell adressuppgift hämtas maskinellt ur lagfarts- och inteckningsregistret. För skattefria engångsbeställningar på över 1 000 euro beviljas en rabatt som baserar sig på slutbeloppet och är minst 6 % och högst 80 %.    
11050 Ägaruppgifter och adressuppgifter per registerenhet 1,60 1,98
11051 Delägarförteckning över samfällt område med ägare och adresser per delägare 1,60 1,98
11052 Dock minst / beställning 85,00 105,40