Hoppa till huvudinnehåll

Geoinformatik och kartografi

Foto av facket

 

Inom avdelningen för Geoinformatik och kartografi fokuseras forskningen i hantering och processing av geospatial information (GI) samt dess utnyttjande så omfattande som möjligt. Nya forskningsgrupper kommer att inrättas snart.

Tidigare forskningsgrupper:

  • Analys och visualisering av GI
  • Interoperabilitet och geospatiala web service, och
  • Användaravsnitt och GIS tillämplingar
  • Ubikvitös spatial interaktion

Spatiala data infrastrukturer och till dem anslutande områden, sådana som interoperabla web service, tekniska standarder och harmonisering av spatiala data, är ett av kärnområdena för forskning på avdelningen. Effektiva geo-beräkningsmetoder, som är skalbara för stora data volymer, samt visualiseringsmetoder är beständigt viktiga forskningsämnen. Användning utav geo-information har nyligen funnit vägen till olika slags konsumentapplikationer. Enligt denna trend, interaktion och användarstudier anslutna till GI har också blivit viktiga forskningsområden för avdelningen. Avdelningen får sin forskningsfinansiering från olika källor såsom Finlands akademi, Tekes – Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, och Europeiska unionen. Avdelningens samarbete är aktivt både nationellt och internationellt. Avdelningen representerar Geodetiska institutet inom internationella forskningsorganisationer, såsom International Cartographic Association (ICA), Association for Geographic Information Laboratories in Europe, Open Geospatial Consortium och EuroGeographics.