Tjänster för geodatainfrastrukturen

SDI-tjänstens personal.

Avdelningen för SDI-tjänster ansvarar uppgifter som gäller främjandet av sambruk av geografisk information i Finland. Den ger stöd och råd gällande genomförandet av Inspire-direktivet, information om geografisk infrastruktur (SDI) och dess möjligheter, samt utvecklar tjänster för utnyttjande av SDI.

Avdelningen har tre servicegrupper

  • projekt
  • stöd och genomförandet av geografisk infrastruktur
  • tjänstproduktion

Avdelningen upprätthåller den  nationella geodataportalen Paikkatietoikkuna (http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/sv/), som innehåller geografisk information och fakta om geodata. I Paikkatietoikkuna-tjänstens kartfönster finns nästan 900 kartlager från olika organisationer tillgängliga. Webbplatsen stöder förverkligandet av geografisk infrastruktur samt genomförandet av Inspire-direktivet.

Avdelningen för SDI-tjänster svarar för utvecklingen och underhåll av Nationella metadatatjänsten och tar del i projekt som utvecklar tjänster för SDI. Avdelningen utvecklar också programvaran Oskari.org som erbjuder lättanvändbara verktyg för utnyttjandet av gränssnittstjänster (WMS, WFS). Utvecklandet görs i samarbete med Oskari-nätverket.

Avdelningen svarar för redaktionen av tidskriften Positio. Positio är en specialtidskrift för geografisk informationsteknik som Lantmäteriverket publicerar.

Avdelningen deltar också i internationell standardisering inom geografisk information (OGC, ISO/TC211 och CEN/TC287) och arbetet i SFS övervakningsgupp inom geografisk information SR304, samt framställande av inhemska JHS-rekommendationer.