Hoppa till huvudinnehåll

E2-beräkningstjänst

Geodatacentralens E2-beräkningtjänst anknyter till den offentliga förvaltningens JHS-184 rekommendation: Stampunktsmätning i EUREF-FIN -koordinatsystemet (på finska). I rekommedationen ges anvisningar om och krav på stampunktsmätning och beräkning för olika mätmetoder. I rekommedationen presenteras också krav på klassificeringen av fasta GNSS-referensstationer i EUREF-FIN.

Geodatacentralen definerar i sin E2-beräkningtjänst de officiella EUREF-FIN koordinaterna för E2-klassens referensstationer. JHS 184 rekommenderar att referensstationer eller refererensnätverk skall tillhöra till E2-klassen om det de används på ett stort område eller av ett stort antal användare.

Anvisningar för anslutning av stationer till E2-klassen finns på finska. Om du behöver information på svenska, kontakta oss.

E2-koordinater