Geodataplattformen

Geodataplattformen är en av Lantmäteriverket upprätthållen tjänst som främjar effektiv användning av geografiska datamängder. Du kan testa betaversionen av tjänsten på beta.paikkatietoalusta.fi.

På geodataplattformen hittar du tjänster för såväl producenter som användare av data. En del av tjänsterna är avsedda för yrkesbruk, andra kan utnyttjas av alla som är intresserade av geografisk information. De tjänster som är riktade till dataproducenter stöder kommuner och andra producenter av geografisk information för att förbättra informationens kvalitet och enhetlighet.

 

Effektiv användning av geodata

Lantmäteriverket främjar interoperabilitet och effektiv användning av geografisk information i samhället. Exakt geografisk information med interoperabilitet och hög kvalitet utgör en förutsättning för trygg utveckling av samhället. Genom effektivare utnyttjande av geografisk information kan bättre beslut fattas, grundat på kunskap. Mängden överlappande arbete minskar och kostnaderna sjunker.

Geodataplattformen utvecklas i Lantmäteriverket som en del av programmet Effektiv användning av geodata. Programmet främjar effektiv användning av geografisk information i samhället och genomförandet av den geodatapolitiska redogörelsen samt fortsätter det arbete som gjorts 2017–2019 i projektet Geodataplattform. Vi siktar på att Finland ska ha världens mest innovativa och säkra ekosystem för geodata. 

Bekanta dig med stöd för korrigering av uppgifter om byggnader och adresser.

Läs mer om utvecklingen av det nya adressregistersystemet

Följ oss i våra kanaler!

Prenumerera på Geodataplattformens nyhetsbrev (på finska)

Titta på videoguider och webinarer på Geodataplattformens YouTube-kanal (på finska)

Följ Geodataplattformen på Twitter (på finska)

Vanliga frågor

Är det något du fortfarande undrar om gällande Geodataplattformen?

Se ofta förekommande frågor

Publikationer

Publikationer som berör Geodataplattformen och den Nationella terrängdatabasen hittar du på sidan Julkaisut (på finska). 

Bekanta dig med publikationer

Tema

Kontakta oss

Har du frågor eller vill du ge respons om Geodataplattformen? 
Kontakta oss: info@paikkatietoalusta.fi

Behöver du hjälp med att använda tjänster? 
Kontakta kundstödet: 
tuki@paikkatietoalusta.fi

Redogörelse om politiken för geografisk information

Läs hur världens mest innovativa och säkraste geodata ekosystem byggs i Finland.