För kommuner

Geodataplattformen är en nationell tjänst utvecklad av Lantmäteriverket med vars hjälp geografisk information – som byggnader, adresser samt objekt i den byggda och naturliga miljön – samlas och publiceras på ett enhetligt sätt i hela landet. Tjänsten utvecklas i nära samarbete med bland annat miljöministeriet, Kommunförbundet och kommunerna.

Geodataplattformen utvecklas

Geodataplattformen utgör en del av en mer omfattande rikstäckande tjänstekedja som skapar nytta för alla organisationer och ekosystem som behöver geografisk information (till exempel kommunikationer och bionäringar). Geodataplattformen innehåller också verktyg för kontroll av kvaliteten på geodata samt för att hantera interoperabiliteten och livscykeln.

Kommunerna är såväl informationsproducenter till Geodataplattformen som användare av tjänsten. Målet är att de kärndata som kommunerna producerar automatiskt och enhetligt till struktur och innehåll i framtiden strömmar till alla nationella datalager.

Geodataplattformen byggs vid Lantmäteriverket inom programmet Effektiv användning av geodata. Interoperabilitet och smidigare användning av information om den byggda miljön främjas också av miljöministeriets projekt som du kan läsa mer om på ministeriets webbplats (på finska).

Du får information om utvecklingen, samarbetet och tidplanen genom att följa Geodataplattformens kommunikationskanaler.

Så tar du tjänsterna i bruk

Bekanta dig med tjänsterna som finns i Geodataplattformens utvecklings- och utbildningsmiljö:

Alla tjänster och gränssnitt återfinns i Geodataplattformens utvecklings- och utbildningsmiljö, på beta.paikkatietoalusta.fi. Tjänsterna i Geodataplattformen är kostnadsfria. Idag är det tjänster i betafasen som är tillgängliga och Geodataplattformens egentliga produktionsversion publiceras 2020.

Med hjälp av tjänsterna kan informationens kvalitet, interoperabilitet och användbarhet förbättras. Den största delen av tjänsterna kan användas utan inloggning, men en del kräver inloggning och att användarrättigheter söks. Kvalitetsvakten och Lagringstjänsten som riktar sig till kommuner och landskap kräver användarrättigheter.

Bekanta dig med ansökan om användarrättigheter och användningsvillkor (på finska).

Läs en broschyr om att ta tjänsterna i bruk (PDF på finska, öppnas i nytt fönster)

Kom med i Geodataplattformens kommunforum

Geodataplattformens kommunforum representerar kommunernas röst i utvecklingen av Geodataplattformen. I kommunforumet får kommunerna information om utvecklingsarbetet och kan påverka hur arbetet förs vidare. I kommunforumet ingår fler än 160 medlemmar från olika delar av Finland. Deltagandet är kostnadsfritt och binder inte kommunerna till något.

Läs mer och bli medlem

Stöd för kommuner

Beställ en analys av permanenta byggnadsbeteckningar i befolkningsdatasystemet (BDS-PBB-analys) som stöd för att förbättra byggnadsinformationen

I framtiden bör den geografiska information om byggnader och konstruktioner som skapas av olika organisationer inom den offentliga förvaltningen vara enhetlig och av hög kvalitet i hela landet. Information av god kvalitet om byggnader gör det möjligt att producera olika slags tjänster och ger förutsättningar för bättre beslutsfattande. Lantmäteriverket stöder kommunerna med att korrigera information om byggnader genom att bland annat erbjuda BDS-PBB-analys till kommunerna.

Bekanta dig närmare med stöd för korrigering av uppgifter om byggnader.

Det nya adressregistersystemet utvecklas

Lantmäteriverket främjar administration av adressuppgifterna och utvecklar ett nytt riksomfattande adressregistersystem. Adressuppgifterna skapas och underhålls i huvudsak inom kommunerna. Målet är att skapa ett system där adressuppgifterna samlas och tillhandahålls med god kvalitet och uppdaterade för användning i samhället. Adressuppgifterna preciseras också med uppgifter om ingångar och kompletteras med åtkomstpunkter med hjälp av Osoitehaavi-tjänsten.

Läs mer om utvecklingen av det nya adressregistersystemet

Viktiga länkar för kommuner

Säkerhet och dataskytt

Bekanta dig med datamodeller och anvisningar för insamling av geografisk information

Bekanta dig med kvalitetshandböcker och kvalitetshantering för geografisk information

Se tidtabell och ytterligare information om det nationella programmet för laserskanning och flygfotografering

Mer information och kanaler att följa

Prenumerera på Geodataplattformens nyhetsbrev (på finska)

Titta på videoguider och webinarer på Geodataplattformens You Tube-kanal (på finska).

Följ Geodataplattformen på Twitter (på finska).

Vanliga frågor

Är det något du fortfarande undrar om gällande Geodataplattformen?

Se ofta förekommande frågor

Kontakta oss

Har du frågor eller vill du ge respons om Geodataplattformen? 
Kontakta oss: info@paikkatietoalusta.fi

Behöver du hjälp med att använda tjänster? 
Kontakta kundstödet: 
tuki@paikkatietoalusta.fi