Beställ Lantmäteriverkets finska nyhetsbrev

Lantmäteriverkets nyhetsbrev är på finska. Du kan beställa den genom att fylla i en beställningsblankett på vår finska webbplats.