Hoppa till huvudinnehåll

De första stegen mot ett bostadsdatasystem

Fakta om landet 3/2020

Text: Suvi Takala

Fastighetsförbundets seniora jurist Virpi Heinonen. Foton: Riku Nikkilä.

Våren 2020 öppnades en elektronisk tjänst för överföring av aktieböcker som är avsedd för husbolag. Överföringen av aktieböcker är aktuell för allt fler husbolag i år och nästa år. Vem bör överföra aktieboken nu?

Fastighetsförbundets seniora jurist Virpi Hienonen rekommenderar överföring av aktieböcker för bolag som inte använder fastighetsförvaltningssystem.

– Det handlar generellt om små bolag. Något som dock går före storlek är att husbolaget inte använder ett fastighetsförvaltningssystem. Datamängden i de stora fastighets- förvaltningssystemen överförs till bostadsdatasystemet först när de tekniska gränssnitten är klara. Det sker uppskattningsvis nästa år. 

Varför överföra aktieboken?

När aktieboken har överförts ansvarar Lantmäteriverket för att upprätthålla uppgifterna och att nya ägare förs in i aktieboken. Därmed ansvarar Lantmäteriverket även för att lösa svåra situationer.

Dessutom får husbolaget tillgång till informationstjänster efter överföringen. Informationstjänsterna kan vara till stor nytta för husbolag som har fört aktiebok manuellt. Efter överföringen kan husbolaget alltid hämta aktuella kontaktuppgifter till delägarna och skriva ut aktieboken i överföringstjänsten.

– Det är mycket viktigt att säkerställa informationsutbyte. Vi rekommenderar att husbolaget kontrollerar att det har lämnat aktuella uppgifter om styrelsen och disponenten till handelsregistret, säger Hienonen.

Även delägarna ska agera

Efter överföringen av aktieboken ska varje aktieägare separat ansöka om registrering av ägande av sin aktielägenhet hos Lantmäteriverket. I samband med ansökan ska aktiebrevet i original överlämnas för makulering. Om aktiebrevet har ställts som säkerhet för ett lån i banken, kan även banken ansöka om registrering av ägande med fullmakt från aktieägaren.

Aktieägaren har tio år på sig att registrera ägande, men registrering är obligatorisk redan tidigare om bostaden byter ägare.

Elektroniskt bostadsdatasystem för aktielägenheter

I början av 2019 infördes ett bostadsdatasystem i Finland. I systemet insamlas uppgifter om ägande och pantsättning av aktielägenheter. Överföring av aktieboken är det första steget för gamla husbolag att övergå till bostadsdatasystemet.

Nya husbolag grundas numera helt elektroniskt och informationen införs direkt i bostadsdatasystemet. Lägenheterna är redan från början försedda med en elektronisk ägaranteckning i stället för ett aktiebrev i pappersform.

Gå tillbaka till innerhålsförteckningen (på finska).