ICT-tjänster av Mitpa

Centralen för ICT-tjänster (Mitpa) erbjuder branschbundna ICT-tjänster till ämbetsverk inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Enligt lagen om Lantmäteriverket (900/2013 och 580/2014) ska Centralen för ICT-tjänster producera informationsförvaltningstjänster för ämbetsverk och inrättningar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde samt för organ som sköter offentliga uppgifter.

Med hjälp av utvecklingstjänster och tjänster för säkerställande av kontinuitet stöder Centralen för ICT-tjänster sina kunder i utvecklingen av ICT-lösningar som berör kundernas kärnaffärsverksamhet och säkerställer lösningarnas kontinuitet. Stödtjänsterna för utveckling är experttjänster för kundernas informationsförvaltning och arkitektur.

I produktionen av ICT-tjänster utnyttjar Centralen för ICT-tjänster befintliga gemensamma datalager och informationssystem, tekniska lösningar och underlag (det vill säga interoperabilitetslösningar).

Utgångspunkten för Centralen för ICT-tjänsters verksamhet är att vara kundens samarbetspart så att servicen är genomskinlig och kostnadseffektiv. De system som produceras ska också fungera på ett tillförlitligt och högklassigt sätt.

Centralen för ICT-tjänster erbjuder följande tjänster:

  • Utvecklingstjänster
  • Tjänster för säkerställande av kontinuitet
  • Stödtjänster för utvecklingsverksamheten.