Försäkran av en köpare av första bostad

När du köper din första bostad behöver du inte betala överlåtelseskatt, om följande villkor uppfylls:

  • du är 18–39 år gammal vid tidpunkten för köpslutet
  • du äger efter köpet fastigheten och minst hälften av en bostadsbyggnad som finns på fastigheten eller som kommer att byggas på den
  • du använder eller börjar använda fastigheten som din egen stadigvarande bostad
  • du har inte tidigare ägt minst hälften av en bostadsbyggnad eller hälften av de aktier eller andelar som ger dig rätt att besitta en bostad.

Om du är en köpare av första bostad som inte behöver betala överlåtelseskatt, fyll i blanketten nedan och returnera den tillsammans med lagfarts- eller inskrivningsansökan till Lantmäteriverket.

Försäkran av en köpare av första bostad (pdf)

Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome eller Internet Explorer som webbläsare när du öppnar en ansökningsblankett i pdf-format. Med andra webbläsare kan det förekomma problem när du ska fylla i och skriva ut blanketten.