Ansökan om inskrivning av särskild rättighet

En särskild rättighet är en mindre omfattande rättighet än äganderätten och tillhör någon annan än fastighetens ägare. Den kan grunda sig exempelvis på avtal eller testamente.

Den mest allmänna särskilda rättigheten är arrenderätt (kallad legorätt i jordlegolagen). Andra särskilda rättigheter är exempelvis nyttjanderätt, sytning och avtal om delning av besittningen.

Det lönar sig att registrera en särskild rättighet för att säkerställa den. En särskild rättighet registreras genom en ansökan om inskrivning av den.

Information on inskrivning av särskild rättighet

Ansökan om inskrivning av särskild rättighet (pdf)

Vi rekommenderar att du använder Microsoft Edge eller Internet Explorer som webbläsare när du öppnar en ansökningsblankett i pdf-format. Med andra webbläsare kan det förekomma problem när du ska fylla i och skriva ut blanketten.