Ansökan om inskrivning eller överföring av arrenderätt

I lagfarts- och inteckningsregistret kan man skriva in en arrenderätt som hänför sig till en fastighet som ägs av någon annan och som bygger på ett arrendeavtal som är tidsbestämt eller gäller tills vidare.

Ansök om inskrivning eller överföring av en arrenderätt inom 6 månader räknat från undertecknandet av arrendeavtalet, köpebrevet eller någon annan överlåtelsehandling.

Information om ansökan

Ansökan om inskrivning eller överföring av arrenderätt (pdf)

Vi rekommenderar att du använder Microsoft Edge eller Internet Explorer som webbläsare när du öppnar en ansökningsblankett i pdf-format. Med andra webbläsare kan det förekomma problem när du ska fylla i och skriva ut blanketten.