Närpes

Närpesvägen 17
029 530 1120 (riksomfattande)
kundservice@lantmateriverket.fi

Ingen kundservice. Vänligen kontakta oss per e-post eller telefon (lokalsamtalsavgift).