Hoppa till huvudinnehåll

Inskrivningschef Sanna

Sanna Ranta

Inskrivningschef Sanna har sitt arbetsrum i Kajana, men som chef för 35 personer reser hon exempelvis för att hålla utvecklingssamtal mellan Ylivieska i söder och Ivalo i norr.

– I mitt arbete behövs ett gott psykologiskt öga. Det är också viktigt att känna till de lagar och förfaranden som berör arbetets innehåll, säger inskrivningschefen för ansvarsområdet Nordliga Finland.

Som alla andra chefer vid Lantmäteriverket arbetar Sanna som en professionell chef. När de administrativa uppgifterna tillåter det arbetar Sanna med substansarbetsuppgifter som berör lagfarter och inteckningar.

– Arbetet med fastighetsinskrivningsärenden vid Lantmäteriverket är mycket specifikt. Detta arbete skulle vara en värdefull erfarenhet för en jurist, eftersom man får erfarenheter av lagfarter och fastighetsinteckningar som studier eller auskultering inte längre ger, berättar Sanna.

Sanna utexaminerades som juris kandidat år 2005, varefter hon auskulterade vid Lapplands tingsrätt och arbetade som advokat samt som jurist vid en bank. Sanna började arbeta vid Lantmäteriverket 2009.

– Det bästa med Lantmäteriverket är arbetskamraterna. Här får jag arbeta med både jurister och ingenjörer, med många synvinklar från olika håll.