Beställningsuppdrag

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7801314000
Prisgrupp 1: bl.a. fastighetsingenjörens uppgifter
108,00 133,92
7801314001
Prisgrupp 2: bl.a. utredningar, möten för hörande av sakägare, avskiljning av digitala material samt kundserviceuppgifter
90,00 111,60
78011110956
Utskrift av bankgiroblanketter
2,30 2,85
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7801105417
Upprättande av överlåtelsehandling
191,50 237,46

Dessutom debiteras kostnaderna för anskaffning av handlingar och övriga extra kostnader.