Datatjänster

Sök i denna produktgrupp:

 

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1013
Expeditionskostn. (följ. kommun/område)
50,00 62,00
1009
Expeditionskostnader (första kommun /område)
300,00 372,00
1014
Expeditionskostnader (hela Finland)
5000,00 6 200,00
8551
Fastighetsregistrets egenskapsuppgifter
0,45 0,56
8502
Gravationsuppgifter
0,45 0,56
8501
Lagfartsuppgifter
0,45 0,56
8503
Uppgifter om arrenderätt
0,45 0,56

På årsavgiften för en materialleveranshelhet beviljas rabatt enligt följande tabell: 

 

Momsfri dataavgift / euro Rabatt
1 000 - 5 000 10 %
5 000 - 30 000 30 %
30 000 - 60 000 50 %
60 000 - 90 000 60 %
90 000 - 200 000 75 %
över 200 000 80 %