Digitala produkter

Sök i denna produktgrupp:

Sökterm Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms 24 % i euro (€)
HANTERINGSAVGIFTER:
6475 Pixelstorlek 32 m, 64 m och 128 m
- Första kartbladet 85,00 105,40
- Följande kartblad 15,00 18,60
Pixelstorlek 512 m
- Första kartbladet 55,00 68,20
- Följande kartblad 15,00 18,60
Hela Finland:
- Pixelstorlek 32 m 300,00 372,00
- Pixelstorlek 64 m 160,00 198,40
- Pixelstorlek 128 m 85,00 105,40
- Pixelstorlek 512 m 85,00 105,40
Sökterm Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms 24 % i euro (€)
HANTERINGSAVGIFTER:
6475 ÅRSVERSIONER
Hela Finland
- Kommunindelning 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 eller 1:4 500 000 85,00 105,40
- Kommunindelningsrastret 1:10 000, 1:100 000 eller 1:250 000 85,00 105,40
- Kommunindelningsrastret 1:1 000 000 eller 1:4 500 000 55,00 68,20
Sökterm Punktmaterial Pris exkl. moms. Pris inkl. moms., 24 %
  HANTERINGSAVGIFTER:    
6475 3 km x 3km bladområde enligt ETRS-TM35FIN    
  - Första kartbladet 85,00 105,40
  - Följande kartblad 15,00 18,60
       
  Produktionsområde (ca 1:50 000 bladområde) enligt ETRS-TM35FIN    
  - Första produktionsområdet, inkl. en extern hårddisk 220,00 272,80
  - Följande produktionsområden 85,00 105,40
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7710305537
Bildens orienteringsuppgifter
21,00 26,04
7710285528
Flygbild
105,00 130,20
Sökterm Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms 24 % i euro (€)
HANTERINGSAVGIFTER:
6475 Första bilden (max. 6 km x 6 km) 85,00 105,40
Följande bilder 15,00 18,60
Hela Finland / alla bilder 3 000,00 3 720,00
Alla nya bilder som skapats under ett år 1 500,00 1 860,00
  Pris € (exkl. moms)        Pris € (inkl. moms)
Terrängkarta - Första kartbladet 85,00 105,40
Terrängkarta - Följande kartblad 15,00 18,60
Terrängkarta 1:100 000 och 1:250 000 - Hela Finland 300,00 372,00
Terrängkarta 1:1 000 000 och 1:4 500 000 - Hela Finland 105,00 130,20
  Pris € (exkl. moms)      Pris € (inkl. moms)     
Grundkarta raster och Terrängkarta raster - Första kartbladet 85,00 105,40
Grundkarta raster och Terrängkarta raster - Följande kartblad 15,00 18,60
Grundkarta raster - Hela Finland 500,00 620,00
Terrängkarta raster 1:50 000 - Hela Finland 300,00

300,00

Terrängkarta raster 1:100 000 - Hela Finland 160,00 198,40
Terrängkarta raster 1:250 000 - Hela Finland 105,00 130,20
Terrängkarta raster 1:1 000 000 ja 1:2 000 000 - Hela Finland 105,00 130,20
Terrängkarta raster 1:4 500 000 ja 1:8 000 000 - Hela Finland 55,00 68,20
Sökterm Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms 24 % i euro (€)
HANTERINGSAVGIFTER
6475 UPPDATERAD
Hela materialetet eller ett delelement; enhetligt område areal max 6500 km2
- Första 85,00 105,40
- Följande 55,00 68,20
Hela materialet eller delelement
- Hela Finland 1 000,00 1 240,00
Enskild objekt
- Hela Finland 500,00 620,00
Mamma-transformation:
- Område eller kommun / 1:100 000-blad / under 1800 km2 85,00 105,40
ÅRSVERSIONER
Hela materialet
- Första kartbladet 85,00 105,40
- Följande kartblad 15,00 18,60
- Hela Finland 500,00 620,00

Hantering av materialet är avgiftsfri när materialet levereras via Öppet data.

Material och hantering är också avgiftsfria då materialet levereras via gränssnittet Söktjänst för namnbestånd när antalet sökningar per dygn är högst 300. Noggrannare prissättning finns under punkten Materialhantering och datamedier  Söktjänst för namnbestånd (WFS).

När materialet levereras på något annat sätt, debiteras en hanteringsavgift som baserar sig på använd arbetstid samt datamediets pris enligt punkten Materialhantering och datamedier.

Sökterm Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms 24 % i euro (€)
HANTERINGSAVGIFTER:
6475 Pixelstorlek 2 m, 8 m, 32 m, 64 m och 128 m
- Första kartbladet 85,00 105,40
- Följande kartblad 15,00 18,60
Pixelstorlek 512 m
- Första kartbladet 55,00 68,20
- Följande kartblad 15,00 18,60
Hela Finland:
- Pixelstorlek 2 m och 8 m 500,00 620,00
- Pixelstorlek 32 m 300,00 372,00
- Pixelstorlek 64 m 160,00 198,40
- Pixelstorlek 128 m 85,00 105,40
- Pixelstorlek 512 m 85,00 105,40
Sökterm Pris exkl.moms euro (€) Pris inkl. moms 24 % euro (€)
HANTERINGSAVGIFTER:
6475 - Första kartbladet 85,00 105,40
- Följande kartblad 15,00 18,60
Hela Bakgrundskartserien, hela Finland 2 900,00 3 596,00
Bakgrundskartor raster, hela Finland
- 1:5 000 1 500,00 1 860,00
- 1:10 000 500,00 620,00
- 1:20 000 eller 1:40 000 300,00 372,00
- 1:80 000 200,00 248,00
- 1:160 000 120,00 148,80
- 1:320 000, 1:800 000 eller 1:2 milj. 105,00 130,20
- 1:4 milj. eller 1:8 milj. 55,00 68,20

Tillgänglig endast via Kartbildstjänsten (WMS).

Materialet är avgiftsfritt.

  Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms 24 % i euro (€)
Serviceavgift enligt använd arbetstid, minst 17,74 22,00

 

 

  Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms 24 % i euro (€)
HANTERINGSAVGIFTER    
Standardversion    
- Första kommunen 85,00 105,40
- Följande kommuner 15,00 18,60
- Hela Finland 500,00 620,00
Skräddarsydd avskiljning    
- Första kommunen eller området 85,00 105,40
- Följande kommuner eller områden 55,00 68,20
     
DWG/DXF-konvertering/tilläggspris (gränser och beteckningar):    
- Området eller kommunen 15,00 18,60
     
FASTIGHETSBETECKNINGAR:    
- Första kommunen med egenskapsbegränsningar 85,00 105,40
- Följande kommuner med egenskapsbegränsningar 15,00 18,60
- Hela Finland med egenskapsbegränsningar 1 000,00 1 240,00
     
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7801505478
Koordinatuppgifter, höjdpunkt
0,65 0,80
7801505477
Koordinatuppgifter, triangelpunkt
0,65 0,80
7801506007
Punktbeskrivningskort, höjdpunkt
4,03 5,00
7801506006
Punktbeskrivningskort, triangelpunkt
4,03 5,00
  Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
Höjdmodell 10 m - Första bladet 85,00 105,40
Höjdmodell 10 m - Följande blad 15,00 18,60
Höjdmodell 10 m - Hela Finland 750,00 930,00
  Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
Höjdmodell 2 m - Första bladet 85,00 105,40
Höjdmodell 2 m - Följande blad 15,00 18,60