Fastighets- och lägenhetsuppgifter och registerutdrag och utskrifter

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7723306430
Debitering enligt använd arbetstid
90,00 111,60
77233010910
Delutdrag ur köpvittnesregistret / sida
2,18 2,70
77233010906
Utskrift ur köpvittnesregistret minst / beställning
17,74 22,00
77233010852
Utskrift/fil ur köpvittnesregistret
2,18 2,70
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722105100
Köpeskillingsregisterutdrag / köp
2,18 2,70
7722105099
Köpeskillingsregisterutdrag, dock minst / beställning
17,74 22,00
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722104314
Köpeskillingsstatistik
17,74 22,00
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7722104297
Regelbundet återkommande leveranser via Datatjänsten / år
1000,00 1 240,00
7722104300
Överföringfil ur köpeskillingsregistret
0,50 0,62
7722106800
Överföringfil ur köpeskillingsregistret, grundavgift
90,00 111,60
7722104298
Överföringsfil ur köpeskillingsregistret
0,50 0,62
7722104299
Överföringsfil ur köpeskillingsregistret
0,50 0,62
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77234011051
Delägarförteckning över samfällt område med ägare och adresser maskinellt ur lagfarts- och inteckningsregistret per delägare
1,60 1,98
77234011053
Delägarförteckning över samfällt område med ägare och adresser per delägare
2,58 3,20
77234011097
Innehavare av nyttjanderätt och adressuppgifter / registerenhet
2,58 3,20
77234011098
Utredning av innehavare av nyttjanderätt / timme
90,00 111,60
77234011099
Ägare- och adressdata, minst / beställning
5,70 7,07
77234011052
Ägaruppgifter och adressuppgifter maskinellt ur lagfarts- och inteckningsregistret minst per beställning
85,00 105,40
77234011050
Ägaruppgifter och adressuppgifter maskinellt ur lagfarts- och inteckningsregistret per registerenhet
1,60 1,98
77234010742
Ägaruppgifter och adressuppgifter, identifieringsuppgifter (och areal), per registerenhet
2,58 3,20
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7723406748
Basuppgifter, per registerenhet
0,81 1,00
7723406787
Delägarförteckning över fastigheter jämte andelarna per delägare
0,40 0,50
77234010750
FR-data ombildning fram
0,73 0,90
7723406784
Fastighetsbeteckning vid datum för skärningen (stomlägenhetsutredning), per registerenhet
0,73 0,90
7723406749
Förutom basuppgifter, per tilläggsuppgift
0,81 1,00
7723406751
Registerenhetens bildningshistoria jämte bildningsschema, per schema
0,81 1,00
7723406750
Registerenhetens identifieringsuppgifter och areal, per registerenhet
0,40 0,50
7723406747
Registerenhetsuppgifter, per registerenhet
3,55 4,40

Därtill debiteras serviceavgift enligt använd arbetstid: Datamedier- och kundserviceuppgifter

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
76001010934
Fast.reg. utdr. outbrutet område
18,00 Ingen moms
7600105322
Fastighetsregisterutdrag
18,00 Ingen moms
76001011118
Gravationsbevis
18,00 Ingen moms
7600105190
Gravationsbevis
18,00 Ingen moms
7600105683
Intyg om arrenderätt
18,00 Ingen moms
76001011119
Intyg om arrenderätt
18,00 Ingen moms
7600106542
Kartutdrag över registerenhet
18,00 Ingen moms
7600105036
Kommunförteckningar, förteckningar över lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägerförteckningar för samfällda områden som lämnas separat samt andra förteckningar som är jämförbara med dessa
18,00 Ingen moms
7600105189
Lagfartsbevis
18,00 Ingen moms
76001011117
Lagfartsbevis
18,00 Ingen moms
76001011031
Utdrag ur nyttjanderättsenhet
18,00 Ingen moms

Ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg ur fastighetsdatasystemet som ges via myndighetens elektroniska tjänst /priser: Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänst

Priset för utdrag ur köpeskillingsregistret

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7488101000
Aktiebok
18,00 Ingen moms
7488101001
Aktiebok, begränsad
18,00 Ingen moms
7488101002
Aktielägenhetsutskrift
18,00 Ingen moms
7488101003
Aktielägenhetsutskrift, begränsad
18,00 Ingen moms