Gränssnittstjänster för fastighetsuppgifter

Sök i denna produktgrupp:

 Organisationsbruk

För tjänsten debiteras en materialavgift och en underhållsavgift enligt antalet sökningar. För två produkter debiteras dessutom en avgift som grundar sig på antal stycken.

Minimiavgiften är 200 € per år (248 € per år, inkl. moms 24 %). Priset bestäms enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna och materialavgifterna enligt vissa antal sökningar.

Uppgifter om fastighetsgränser, skifteskoordinater, registerenhetens lägen samt om skiften är avgiftsfria och ligger under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial.

Materialen får lagras, men de får endast användas internt inom organisationen.

Produkter:
1. Lägesuppgifter för fastighetsgränser (avgiftsfri)
2. Lägesuppgifter för skiftenas beteckningspunkter (avgiftsfri)
3. Lägesuppgifter för registerenheter (avgiftsfri)
4. Basuppgifter om enskild väg (pris/sökning)
5. Basuppgifter om väglag (pris/sökning)
6. Basuppgifter om nyttjanderättsenhet (pris/sökning)

 

Sökterm Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
    Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
  500 30,00 € 37,20 € 210,00 € 260,40 €
  1000 40,00 € 49,60 € 290,00 € 359,60 €
  2000 60,00 € 74,40 € 410,00 € 508,40 €
  5 000 90,00 € 111,60 € 650,00 € 806,00 €
  10 000 130,00 € 161,20 € 920,00 € 1 140,80 €
  20 000 190,00 € 235,60 € 1 310,00 € 1 624,40 €
  50 000 290,00 € 359,60 € 2 070,00 € 2 566,80 €
  100 000 420,00 € 520,80 € 2 920,00 € 3 620,80 €
  200 000 590,00 € 731,60 € 4 130,00 € 5 121,20 €
  500 000 930,00 € 1 153,20 € 6 530,00 € 8 097,20 €
  1 000 000 1 310,00 € 1 624,40 € 9 240,00 € 11 457,60 €
  2 000 000 1 850,00 € 2 294,00 € 13 070,00 € 16 206,80 €
  5 000 000 2 920,00 € 3 620,80 € 20 670,00 € 25 630,80 €
  10 000 000 4 140,00 € 5 133,60 € 29 230,00 € 36 245,20 €
  20 000 000 5 850,00 € 7 254,00 € 41 330,00 € 51 249,20 €

 För följande produkter debiteras dessutom på basis av antal stycken (enligt gällande FDS-avgiftsförordning):

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
5018
Omfattande uppgifter om del av nyttjanderättsenhet
4,00 Ingen moms
5019
Omfattande uppgifter om nyttjanderättsenhet
4,00 Ingen moms

För tjänsten debiteras en materialavgift och en underhållsavgift enligt antalet sökningar. För två produkter debiteras dessutom en avgift som grundar sig på antal stycken.

Minimiavgiften är 200 € per år (248 € per år, inkl. moms 24 %). Priset bestäms enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna och materialavgifterna enligt vissa antal sökningar.

Uppgifter om fastighetsgränser, skifteskoordinater, registerenhetens lägen samt om skiften är avgiftsfria och ligger under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial.

Materialen får lagras, men de får endast användas internt inom organisationen.

 

Produkter:
1. Lägesuppgifter för fastighetsgränser (avgiftsfri)
2. Lägesuppgifter för skiftenas beteckningspunkter (avgiftsfri)
3. Lägesuppgifter för registerenheter (avgiftsfri)
4. Basuppgifter om enskild väg (pris/sökning)
5. Basuppgifter om väglag (pris/sökning)
6. Basuppgifter om nyttjanderättsenhet (pris/sökning)

 

 

Sökterm Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
    Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
  500 30,00 € 37,20 € 440,00 € 545,60 €
  1000 40,00 € 49,60 € 620,00 € 768,80 €
  2000 60,00 € 74,40 € 880,00 € 1 091,20 €
  5 000 90,00 € 111,60 € 1 390,00 € 1 723,60 €
  10 000 130,00 € 161,20 € 1 960,00 € 2 430,40 €
  20 000 190,00 € 235,60 € 2 770,00 € 3 434,80 €
  50 000 290,00 € 359,60 € 4 380,00 € 5 431,20 €
  100 000 420,00 € 520,80 € 6 200,00 € 7 688,00 €
  200 000 590,00 € 731,60 € 8 770,00 € 10 874,80 €
  500 000 930,00 € 1 153,20 € 13 860,00 € 17 186,40 €
  1 000 000 1 310,00 € 1 624,40 € 19 610,00 € 24 316,40 €
  2 000 000 1 850,00 € 2 294,00 € 27 730,00 € 34 385,20 €
  5 000 000 2 920,00 € 3 620,80 € 43 840,00 € 54 361,60 €
  10 000 000 4 140,00 € 5 133,60 € 62 010,00 € 76 892,40 €
  20 000 000 5 850,00 € 7 254,00 € 87 690,00 € 108 735,60 €

 

 För följande produkter debiteras dessutom på basis av antal stycken (enligt gällande FDS-avgiftsförordning):

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8201
Anläggningens basuppgifter
0,10 Ingen moms
8203
Gravationsuppgifter
4,00 Ingen moms
8205
Kontaktuppgifter
1,60 Ingen moms
8202
Lagfartsuppgifter
4,00 Ingen moms
8243
Sök anläggningar med sökvillkor
0,10 Ingen moms
8242
Sök outbrutna områden med sökvillkor
0,10 Ingen moms
8241
Sök registerenheter med sökvillkor
0,10 Ingen moms
8245
Sökning av åtgärder med sökvillkor
0,10 Ingen moms
1011
Underhållsavgift
10,00 Ingen moms
8204
Uppgifter om arrenderätt
4,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8122
Bildningskedja bakåt
0,70 Ingen moms
8121
Bildningskedja framåt
0,70 Ingen moms
8101
Fastighetsregisterutdrag
5,10 Ingen moms
8112
Fastighetsregisterutdrag outbr.omr. bst
5,10 Ingen moms
8102
Fastighetsregisterutdrag outbrutet omr.
5,10 Ingen moms
8111
Fastighetsregisterutdrag, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8002
Gravationsbevis
5,10 Ingen moms
8012
Gravationsbevis, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8124
Gällande fastighetsbildningar
2,00 Ingen moms
8013
Intyg om arrenderätt, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8003
Intyg över arrenderätt
5,10 Ingen moms
8103
Kartutdrag ur fastighetsregistret
5,10 Ingen moms
8113
Kartutdrag ur fastighetsregistret, bst
5,10 Ingen moms
8021
Kontaktuppgifter
2,00 Ingen moms
8001
Lagfartsbevis
5,10 Ingen moms
8011
Lagfartsbevis, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8123
Registerenheter vid tidpunkten
2,00 Ingen moms
8126
Uppgifter om tredimensionell fastighet
0,70 Ingen moms
8104
Utdrag ur FDS, enskild väg
5,10 Ingen moms
8114
Utdrag ur FDS, enskild väg, bestyrkt
5,10 Ingen moms
8105
Utdrag ur FDS, nyttjanderättsenhet
5,10 Ingen moms
8115
Utdrag ur FDS, nyttjanderättsenhet
5,10 Ingen moms
8125
Utredning av fastighetsbildningen
2,00 Ingen moms
Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år) Materialavgifter (euro per år)
  Exkl. moms Moms 24 % Exkl. moms Moms 24 %
ORGANISATIONSBRUK        
500 90,00 € 111,60 € 340,00 € 421,60 €
1000 130,00 € 161,20 € 490,00 € 607,60 €
2000 180,00 € 223,20 € 690,00 € 855,60 €
5 000 280,00 € 347,20 € 1 090,00 € 1 351,60 €
10 000 390,00 € 483,60 € 1 540,00 € 1 909,60 €
20 000 560,00 € 694,40 € 2 180,00 € 2 703,20 €
50 000 880,00 € 1 091,20 € 3 450,00 € 4 278,00 €
100 000 1 240,00 € 1 537,60 € 4 880,00 € 6 051,20 €
200 000 1 760,00 € 2 182,40 € 6 900,00 € 8 556,00 €
500 000 2 770,00 € 3 434,80 € 10 910,00 € 13 528,40 €
1 000 000 3 920,00 € 4 860,80 € 15 420,00 € 19 120,80 €
2 000 000 5 550,00 € 6 882,00 € 21 810,00 € 27 044,40 €
5 000 000 8 770,00 € 10 874,80 € 34 490,00 € 42 767,60 €
         
ÅTERFÖRSÄLJARTJÄNST        
500 90,00 € 111,60 € 730,00 € 905,20 €
1000 130,00 € 161,20 € 1 030,00 € 1 277,20 €
2000 180,00 € 223,20 € 1 460,00 € 1 810,40 €
5 000 280,00 € 347,20 € 2 310,00 € 2 864,40 €
10 000 390,00 € 483,60 € 3 270,00 € 4 054,80 €
20 000 560,00 € 694,40 € 4 620,00 € 5 728,80 €
50 000 880,00 € 1 091,20 € 7 310,00 € 9 064,40 €
100 000 1 240,00 € 1 537,60 € 10 330,00 € 12 809,20 €
200 000 1 760,00 € 2 182,40 € 14 610,00 € 18 116,40 €
500 000 2 770,00 € 3 434,80 € 23 110,00 € 28 656,40 €
1 000 000 3 920,00 € 4 860,80 € 32 680,00 € 40 523,20 €
2 000 000 5 550,00 € 6 882,00 € 46 220,00 € 57 312,80 €
5 000 000 8 770,00 € 10 874,80 € 73 070,00 € 90 606,80 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
1024
Fastighetsköp till fast pris
29250,00 36 270,00
1023
Minimiavgift
200,00 248,00

För tjänsten debiteras en materialavgift och en underhållsavgift enligt antalet sökningar.

Minimiavgiften är 200 € per år (248/ € per år, inkl. moms 24 %). Den avtalsenliga fasta årsavgiften 29 250 € (36 250 €, inkl. moms 24 %) omfattar ett obegränsat antal sökningar i materialet.

Dokumentfiler i Söktjänsten för Arkivdokumenter (REST) är avgiftsbelagda. Övriga beskrivningsuppgifter och arkivmetadata som tjänsten erbjuder och på basis av vilka dokumentsökningarna görs är avgiftsfria.

För tjänsten debiteras en underhållsavgift enligt antalet sökningar. Minimiavgiften är 200 €  per år.

Underhållsavgiften för tjänsten baserar sig på dokumentsökningar. Alla dokumentsökningar räknas ihop för respektive beteckning och faktureras enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna enligt vissa antal sökningar.

Sökterm Antal sökningar (Antal per år) Underhållsavgifter (€ per år)
  50 280 €
  100 390 €
  250 620 €
  500 880 €
  1000 1 240 €
  2000 1 750 €
  3000 2 150 €
  4000 2 480 €
  5000 2 770 €
  7500 3 400 €
  10000 3 920 €
  50000 8 770 €
  75000 10 740 €
  100000 12 400 €
  150000 15 190 €
Ingen moms.    
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
4006
Byggnadens adresspunkt
0,15 0,19
4002
Byggnadens egenskapsuppgifter
0,25 0,31
4001
Byggnadens identifikationsuppgifter
0,49 0,61
4007
Byggnadens närmaste adresspunkt
0,15 0,19
4003
Byggnadens ägaruppgifter
0,25 0,31
4009
Rakennuksen osoitenimi
0,15 0,19
1012
Söktjänst för byggnadsuppg. underh.avg. /månad
15,00 18,60

Myndigheterna inom den offentliga förvaltningen får materialet avgiftsfritt. Underhållsavgift debiteras alltid.