Gränssnittstjänster för kartadata och geografisk information

Sök i denna produktgrupp:

Sökterm Antal sökningar (antal per år) Exkl. moms Moms 24 %
75 000 198,00 € 245,50 €
100 000 231,00 € 286,40 €
200 000 319,00 € 395,60 €
500 000 506,00 € 627,40 €
1 000 000 726,00 € 900,20 €
2 000 000 1 023,00 € 1 268,50 €
5 000 000 1 606,00 € 1 991,40 €
10 000 000 2 277,00 € 2 823,50 €
20 000 000 3 212,00 € 3 982,90 €
Sökterm Antal sökningar (antal per år) Exkl. moms Moms 24 %
300 000 190,00 € 235,60 €
500 000 240,00 € 297,60 €
750 000 290,00 € 359,60 €
1 000 000 340,00 € 421,60 €
2 000 000 480,00 € 595,20 €
5 000 000 750,00 € 930,00 €
10 000 000 1 060,00 € 1 314,40 €
20 000 000 1 500,00 € 1 860,00 €
50 000 000 2 370,00 € 2 938,80 €
100 000 000 3 350,00 € 4 154,00 €
150 000 000 4 100,00 € 5 084,00 €
200 000 000 4 730,00 € 5 865,20 €
250 000 000 5 290,00 € 6 559,60 €
300 000 000 5 800,00 € 7 192,00 €
Sökterm Antal sökningar per år Exkl. moms Moms 24 %
A4 - storlek
100 70,00 € 86,80 €
500 150,00 € 186,00 €
1000 200,00 € 248,00 €
5000 450,00 € 558,00 €
10000 640,00 € 793,60 €
A3 - storlek
100 90,00 € 111,60 €
500 200,00 € 248,00 €
1000 290,00 € 359,60 €
5000 640,00 € 793,60 €
10000 910,00 € 1 128,40 €
A2 - storlek
100 130,00 € 161,20 €
500 290,00 € 359,60 €
1000 410,00 € 508,40 €
5000 910,00 € 1 128,40 €
10000 1 280,00 € 1 587,20 €
A1 - storlek
100 180,00 € 223,20 €
500 410,00 € 508,40 €
1000 570,00 € 706,80 €
5000 1 280,00 € 1 587,20 €
10000 1 810,00 € 2 244,40 €
A0 - storlek
100 260,00 € 322,40 €
500 570,00 € 706,80 €
1000 810,00 € 1 004,40 €
5000 1 810,00 € 2 244,40 €
10000 2 560,00 € 3 174,40 €
Sökterm Antal sökningar (antal per år) Exkl. moms Moms 24 %
20 000 190,00 € 235,60 €
50 000 290,00 € 359,60 €
100 000 420,00 € 520,80 €
200 000 590,00 € 731,60 €
500 000 930,00 € 1 153,20 €
1 000 000 1 310,00 € 1 624,40 €
2 000 000 1 850,00 € 2 294,00 €
5 000 000 2 920,00 € 3 620,80 €
10 000 000 4 140,00 € 5 133,60 €
20 000 000 5 850,00 € 7 254,00 €
Sökterm Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år)
Exkl. moms Moms 24 %
20 000 190,00 € 235,60 €
50 000 290,00 € 359,60 €
100 000 420,00 € 520,80 €
200 000 590,00 € 731,60 €
500 000 930,00 € 1 153,20 €
1 000 000 1 310,00 € 1 624,40 €
2 000 000 1 850,00 € 2 294,00 €
5 000 000 2 920,00 € 3 620,80 €
10 000 000 4 140,00 € 5 133,60 €
20 000 000 5 850,00 € 7 254,00 €

För tjänsten debiteras en underhållsavgift enligt antalet sökningar.

Priset bestäms enligt det faktiska antalet sökningar. Tabellen visar underhållsavgifterna enligt vissa antal sökningar. Minimiavgiften är 200 € per år (248 € per år, inkl. moms 24 %).

De produkter som ingår i tjänsten är avgiftsfria och tillhandahålls under licensen för Lantmäteriverkets öppna datamaterial.

 

Produkter:
1. Lägesuppgifter för ett skifte
2. Lägesuppgifter om en fastighetsgräns
3. Lägesuppgifter om en fastighetsbeteckning
4. Lägesuppgifter om ett råmärke
5. Lägesuppgifter om ett projicerat skifte
6. Lägesuppgifter om fastighetsbeteckningen för ett projicerat skifte

Antal sökningar (antal per år) Underhållsavgifter (euro per år)
  Utan MOMS MOMS 24 %
500 200,00 € 248,00 €
1 000 200,00 € 248,00 €
2 000 200,00 € 248,00 €
5 000 200,00 € 248,00 €
10 000 200,00 € 248,00 €
20 000 200,00 € 248,00 €
50 000 290,00 € 359,60 €
100 000 420,00 € 520,80 €
200 000 590,00 € 731,60 €
500 000 930,00 € 1 153,20 €
1 000 000 1 310 € 1 624,40 €
2 000 000 1 850,00 € 2 294,00 €
5 000 000 2 920,00 € 3 620,80 €
10 000 000 4 140,00 € 5 133,60 €
20 000 000 5 850,00 € 7 254,00 €
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)