Kopior av handlingar och bestyrkande av dem

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
8711223961
Förvaringstub för karta 100mm
3,63 4,50
8711223963
Förvaringstub för karta 50mm
1,61 2,00
8711223962
Förvaringstub för karta 70mm
2,42 3,00
7721105643
Kopia av handling A0
47,70 Ingen moms
7721106822
Kopia av handling A1
28,50 Ingen moms
77211011070
Kopia av handling A2
22,70 Ingen moms
7721105664
Kopia av handling A3
6,50 Ingen moms
7721105674
Kopia av handling A4
3,50 Ingen moms
77211010945
Kopia av handling A4
5,00 Ingen moms
77211010924
Kopia av handling väderbest A0
67,40 Ingen moms
77211010923
Kopia av handling väderbest A1
38,40 Ingen moms
77211011071
Kopia av handling väderbest A2
27,60 Ingen moms
77211010922
Kopia av handling väderbest A3
15,10 Ingen moms
77211010921
Kopia av handling väderbest A4
8,70 Ingen moms
77211010775
USB-minne 1-4 GB och lagring
10,00 12,40
77211010955
USB-minne 8-32 GB och lagring
30,00 37,20

Serviceavgifter: Datamedier- och kundserviceuppgifter

På engångsbeställningar av mikrofilmförstoringar, handlings- och förrättningskartkopior, utskrifter ur det elektroniska arkivet samt på kopior av inskrivningshandlingar enligt tabellen ovan beviljas följande rabatter: 

Antalet utskrifter eller kopior Rabattprocent
över 10 st. 10 %
över 20 st. 20 %
över 50 st. 30 %
över 100 st. 40 %

 

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77211210491
Förrätningskarta som fil
5,70 Ingen moms
77211210490
Handlingar som filer
5,70 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7721205185
Bestyrkande
2,30 Ingen moms
7721205187
Bestyrkande om moms betalas
2,30 2,85
7721205188
Diarieintyg
5,70 Ingen moms