Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet som fås från vår kundservice eller med webblankett

Sökterm Beställning från vår kundservice eller med webblankett Pris exkl. moms, euro (€) Pris inkl. moms, euro (€)
5189 Lagfartsbevis 18,00 exkl. moms
5190 Gravationsbevis 18,00 exkl. moms
5322 Utdrag ur fastighetsregistret 18,00 exkl. moms
5036 Kommunförteckningar, förteckningar över lokaliseringsområden, grupper och enheter, delägerförteckningar för samfällda områden som lämnas separat samt andra förteckningar som är jämförbara med dessa 18,00 exkl. moms
6542 Kartutdrag över registerenhet 18,00 exkl. moms
5683 Intyg över arrenderätt 18,00 exkl. moms
10934 Utskrift som gäller outbrutet område 18,00 exkl. moms
11031 Utdrag ur nyttjanderättsenhet 18,00 exkl. moms
  Ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg ur fastighetsdatasystemet som ges via myndighetens elektroniska tjänst 14,00 exkl. moms