Hoppa till huvudinnehåll

Information för användare av adressuppgifter

Riktlinjen är att uppgifterna i det nya adressystemet huvudsakligen är öppen information. Från adressregistersystemet erbjuds informationstjänster som i första hand är riktade till myndigheter och företag. Olika aktörer kan bygga sina egna tjänster på de grundläggande tjänster som adressregistersystemet erbjuder.

I det nya adressregistersystemet lagras adresserna till byggnader och områden. Huruvida uppgifter om ingångar och åtkomstpunkter borde inkluderas i systemet är under utredning.

I det första skedet öppnas en OGC API Feature (beta) -gränssnittstjänst för adressuppgifter för provanvändning. Där är adressuppgifter för byggnader och områden som lagrats i Testmiljön för producenter av grundläggande geografisk information tillgängliga. Informationsinnehållet grundar sig på adressuppgifterna för byggnader från pilotkommunerna och befolkningsdatasystemet. 

Uppgifter om ingångar och åtkomstpunkter blir tillgängliga senare.

Bekanta dig med OGC API Feature (beta) -gränssnittstjänst för adressuppgifter (på finska).