Förbättring av byggnads- och adressuppgifter

I kommunerna uppstår, insamlas och underhålls den för vårt samhälle viktigaste geografiska informationen, som byggnads- och adressuppgifter. Lantmäteriverket stöder kommunerna att informationen samlas in enligt gemensamma rekommendationer och erbjuder även stöd för kvalitetskontroll. Målet är bland annat att minska överlappande insamling av information.

Mot interoperabla uppgifter om byggnader

I framtiden bör den geografiska information om byggnader och konstruktioner som skapas av olika organisationer inom den offentliga förvaltningen vara enhetlig och av hög kvalitet i hela landet. Information av god kvalitet om byggnader gör det möjligt att producera olika slags tjänster och ger förutsättningar för bättre beslutsfattande. Lantmäteriverket stöder kommunerna med att korrigera information om byggnader genom att bland annat erbjuda analys av permanenta byggnadsbeteckningar i befolkningsdatasystemet (BDS-PBB-analys) till kommunerna.

Bekanta dig närmare med stöd för korrigering av uppgifter om byggnader.

Nytt adressregistersystem

Lantmäteriverket främjar administration av adressuppgifter och utvecklar ett nytt riksomfattande adressregistersystem. Adressuppgifterna skapas och underhålls i huvudsak i kommunerna. Målet är att skapa ett system där adressuppgifterna samlas och tillhandahålls med god kvalitet och uppdaterade för användning i samhället. Adressuppgifterna preciseras med uppgifter om ingångar och kompletteras med åtkomstpunkter. Uppgifter samlas med hjälp av tjänsten Osoitehaavi genom crowdsourcing.

Bekanta dig med addressregistersystem och Osoitehaavi

Kvalitetsanalys

Vi stöder kommunerna med att förbättra kvaliteten på adressuppgifter och erbjuder en möjlighet att skicka adressuppgifterna för kvalitetsanalys. Kvalitetsanalysen identifierar brister och potentiella problempunkter i adressuppgifterna som kommunen kan rikta sitt kontroll- och kvalitetsförbättringsarbete på. 

Läs mer om kvalitetsanalys (på finska)