Upprätthållande av terrängdata

Lantmäteriverket samlar in terrängdata för Terrängdatabasen. För insamlingen av data utförs flygfotografering och laserskanning. En del av uppgifterna fås som tips från Transport- och kommunikationsverket, miljöförvaltningen och kommunerna.

Läs mera om Terrängdatabasen och andra terrängdataprodukter från Lantmäteriverket

Fotograferingsflygningar och laserskanning

Lantmäteriverket utför fotograferingsflygningar enligt det nationella flygfotograferingsprogrammet. I programmet har Finland delats in i områden som flygfotograferas med fem års mellanrum. I nordligaste Lappland görs fotograferingen med tio års mellanrum.

Lantmäteriverkets laserskanningsprogram omfattar årligen ett cirka 50 000–70 000 kvadratkilometer stort område. Målet är att hela landet ska ha laserskannats åtminstone en gång senast år 2020.

Kartan visar de nyaste flygbilderna och laserskanningsbilderna. Du kan välja ett annat år från menyn Kartlager. Planerna för kommande år är preliminära och kan ännu förändras. Du får mer exakt information om objekten på årslagren genom att klicka på aktiva lager på kartbotten. Vid behov kan du zooma in på kartan. Öppna kartan nedan i ett större separat fönster.

Kartans flygbildslager (shp/zip). Uppdaterade 26.3.2020.

Kartans ortofotolager (shp/zip). Uppdaterade 14.10.2019.

Kartans laserlager (shp/zip). Uppdaterade 23.1.2020.
 

Det nationella flygfotograferingsprogrammet

Det nationella flygfotograferingsprogrammet slår samman Lantmäteriverkets, Finlands skogscentrals och Livsmedelsverkets fotograferingsbehov till en planmässig helhet. Med hjälp av flygfotograferingsprogrammet säkras tillgängligheten av tidsenliga flygfotografier över hela landet med jämna mellanrum.

Efter övergången till flygfotograferingsprogrammet kommer flygfotografierna, med undantag av Lappland, inte längre att vara äldre än fem år gamla från något område.

Det långsiktiga nationella flygfotograferingsprogrammet stöder planeringen av samhällets funktioner genom att informera om när och var riksomfattande flygfotograferingar utförs.Alla flygfoton enligt programmet delas ut som öppna data till alla som behöver dem.
 


Höjdmodell (KM2)

Höjdmodellen KM2 produceras utgående från laserskanningsdata. Målet är att höjdmodellen ska täcka hela Finland senast 2020.

Höjdmodell 2m, tillgänglighet och kvalitetsklass månadsvis. Öppna kartan nedan i ett större separat fönster.

 


Terrängdatabasens tidsenlighet

Terrängdatabasen uppdateras med hjälp av flygbilder och andra data. Vägnätet och namnbeståndet uppdateras kontinuerligt, byggnaderna och de administrativa gränserna årligen och de övriga elementen med 5–10 års mellanrum.

Terrängdatabasens uppdateringsområden årsvis. Öppna kartan nedan i ett större separat fönster.