För data användare

På den här sidan hittar du Geodataplattformens tjänsterna för data användare.

Geodatasökning

Med hjälp av geodatasökningen kan du söka efter geodatamängder och -tjänster från olika organisationer samt geodataobjekt. Sökningen gör geografisk information enklare att hitta och tillgänglig för alla användare.

Datamängdsökningen söker geodatamängder och -tjänster baserat på de metadata som lagrats i Metadatakatalogen. Objektsökningen kan användas för att söka geodataobjekt baserat till exempel på objektklassens namn.

Bekanta dig med Geodatasökning

Findiagram

Findiagram (Suomigrammi) är ett statistikverktyg för terrängdata. Granska till exempel lokaliseringen av semesterbostäder eller visa Finlands sjörikaste kommuner. Findiagram utnyttjar datamängder i Lantmäteriverkets terrängdatabas. Du kan granska data på karta eller som diagram, eller ladda ner statistiken till dig själv för fortsatt användning.

Bekanta dig med Findiagram

Namnbeståndets datakort

Namnbeståndets datakort innehåller uppgifter om cirka 800 000 namngivna platser i Finland och deras namn på finska, svenska och i samiskspråkiga områden också på samiska. Datakortet innehåller också uppgifter om platsens typ samt position i ett inbäddat kartfönster. Uppgifterna kommer från Lantmäteriverkets namnbestånds förfrågningstjänst. Tack vare det enkla användargränssnittet är namnuppgifterna nu enkelt och snabbt tillgängliga för till exempel kommunikationsspecialister, medier, översättare, forskare och andra som behöver uppgifter.

Tack vare namnbeståndsobjektens unika identifierare går det också att hänvisa till uppgifterna från externa källor. I datakorten kan det finnas länkar till andra objekt, eller så kan det finnas länkar direkt från till exempel webbartiklar till något objekts uppgifter. Dessa lösningar är också samtidigt ett första steg mot länkad information.

Bekanta dig med namnbeståndets datakort

Datasammanläggningstjänst

Med hjälp av datasammanläggningstjänsten kan du koppla data i tabellform till olika slags områdesindelningar, som kommunindelningar. Du kan ladda ner den sammanslagna datamängden i olika geodataformat så att det kan utnyttjas till exempel i geodataapplikationer. Du kan också undersöka datamängden direkt på tjänstens kartvy.

Datasammanläggningstjänsten kan utnyttjas av till exempel producenter och användare av statistik, datajournalister och rapportörer samt beslutsfattare och specialister på ledning med information.

Bekanta dig med datasammanläggningstjänst

Nedladdningstjänster

Geodataplattformens nedladdningstjänster utvecklas kontinuerligt. Tjänsterna kan vara öppna eller kräva användarrättigheter. Det kan finnas brister i omfattningen eller kvaliteten på de datamängder som är tillgängliga via tjänsterna. Tjänsterna realiseras enligt OGC API - Features-standarden.

Bekanta dig med Geodataplattformens nedladdningstjänster

Bekanta dig med alla nedladdningstjänster på Lantmäteriverkets webbplats (på finska)

Dataprodukter

Lantmäteriverkets samtliga dataprodukter, även nya produkter enligt KMTK-specifikationerna inklusive beskrivningar hittar du här.

Bekanta dig med produktbeskrivningarna

Kontakta oss

Har du frågor eller vill du ge respons om Geodataplattformen? 
Kontakta oss: info@paikkatietoalusta.fi

Behöver du hjälp med att använda tjänster? 
Kontakta kundstödet: 
tuki@paikkatietoalusta.fi