För data producenter

På denna sida kan du bekanta dig med dataproducenternas tjänster på Geodataplattformens utvecklings- och utbildningsmiljö och ibruktagningen av dem. Dessa tjänster är riktade till dataproducenter, som kommuner.

Kvalitetsvakten och Lagringstjänsten

Kvalitetsvakten stöder producenterna med att förbättra informationens kvalitet och nationella interoperabilitet. Kvalitetsvakten kontrollerar det geodatamängdens kvalitet och enhetlighet genom att jämföra det med den nationella datamodellen. Den rapport som kvalitetsvakten producerar lyfter fram de fel som hittats och hjälper till att korrigera dessa.

Lagringstjänsten kan användas för att lagra olika slag av datamängder i samlingsdatabasen i Geodataplattformens utvecklings- och utbildningsmiljö. Inga schemaomvandlingar behöver göras för datamängder eftersom tjänsten själv gör nödvändiga ändringar. Det räcker att datamängden är kompatibel med den nationella datamodellen.

För att använda tjänsterna behöver du användarrättigheter som söks med en webblankett.

Bekanta dig med Kvalitetsvakten och Lagringstjänsten (på finska)

Ansök om användarrättigheter och bekanta dig med användaranvisningarna (på finska)

Adresslasso

Adresslasso är en webbtjänst som används för att samla in uppgifter om placeringen av och egenskaperna hos ingångar och åtkomstpunkter. Uppgifterna läggs till som en del av de nationella adressuppgifterna. Uppgifter samlas in genom crowdsourcing. Du kan lagra uppgifter om alla adresser du känner till och därmed hjälpa till att precisera adressuppgifterna. Du kan också lagra bilder av husbolagens infotavlor och anmäla felaktiga eller saknade adresser.

Uppgifter kan lagras genom att identifiera sig med bankkoder eller mobilcertifikat genom Suomi.fi-tjänsten.

Bekanta dig med Adresslasso (på finska)

Ansök om användarrättigheter och bekanta dig med användaranvisningarna (på finska)

Läs mer om nytt adressregistersystem

INSPIRE-valideringstjänst

Med hjälp av INSPIRE-valideringstjänsten kan du kontrollera INSPIRE-överensstämmelsen för din organisations geodatamängder. För närvarande kan tjänsten användas för att validera metadata för datamängder och tjänster, dataprodukter enligt bilaga I till direktivet samt WFS- och Atom-tjänster. Resultatet av valideringen är en rapport med vars hjälp det är lättare att korrigera punkter som strider mot de tekniska anvisningarna i INSPIRE. Metadata som lagrats i Metadatakatalogen körs automatiskt genom validatorn och du hittar rapporterna för granskning direkt i tjänsten.

INSPIRE-valideringstjänsten är avsedd för användning av geodataproducerande myndigheter och kommuner som är ålagda INSPIRE.

Öppna INSPIRE-valideringstjänst (på engelska)

Omdirigeringstjänst

Omdirigeringstjänsten säkerställer att användaren hittar din organisations geografiska information även om datamängden skulle överföras till annan plats till exempel på grund av kommunsammanslagning eller annan organisationsförändring.

Omdirigeringstjänsten styr till geodataobjektets uppgifter när användaren skriver in geodataobjektets fasta beteckning (http://paikkatiedot.fi inleder beteckningen) i till exempel en webbläsare. Detta är en strukturmodell för unika identifierare för geodata enligt JHS193-rekommendationen.

Det är på dataproducentens ansvar att meddela den som upprätthåller omdirigeringstjänsten (Lantmäteriverkets INSPIRE-sekretariat, inspire@maanmittauslaitos.fi) vart de fasta koderna som används i datamängden ska dirigeras.

Gränssnittstjänster för kart- och geodata

Genom gränssnittstjänsterna kan du få uppdaterade kart- och geodata till din applikation.

Viktiga länkar för data producenter:

Kontakta oss

Har du frågor eller vill du ge respons om Geodataplattformen? 
Kontakta oss: info@paikkatietoalusta.fi

Behöver du hjälp med att använda tjänster? 
Kontakta kundstödet: 
tuki@paikkatietoalusta.fi