Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetshandböcker

Lantmäteriverket utvecklar ett digitalt, enhetligt geodatalager i Finland som motsvarar dagens behov, den Nationella terrängdatabasen (KMTK).

Kvalitetshandböcker för terrängdata

I kvalitetshandböckerna för terrängdata beskrivs hur kvaliteten på geografisk information hanteras i den Nationella terrängdatabasen. I kvalitetshandboken beskrivs kvalitetsmätare, kvalitetskrav och metoder för kvalitetssäkring. Handböckerna är avsedda för leverantörer och producenter av geodata samt kvalitetskoordinatorer liksom användare av KMTK-produkter.

Kvalitetshandböckerna är fritt tillgängliga för alla på de finskspråkiga sidorna och är tillgängliga på finska.