Sambruk av geografisk information – Aktuellt

Sambruk av geografisk information skapar möjligheter att utnyttja geodata över organisations- och nationsgränserna. Med hjälp av en gemensam infrastruktur för geografisk information kan vi använda rumslig information som har producerats på en plats överallt där geografisk information behövs. Mängden överlappande arbete minskar och kostnaderna sänks.

Webbplatsen Sambruk av geografisk information är ett fönster mot den nationella geodatainfrastrukturen:

  • I avsnittet INSPIRE berättar vi hur man inom ramen för INSPIRE-direktivet bygger en gemensam europeisk geodatainfrastruktur och vad direktivet ålägger olika myndigheter
  • Sidan Paikkatietoverkosto ger dig möjlighet att själv delta i utvecklingen av geodatabranschen i bl.a. det nationella Geodatanätverket för aktörer inom geodatabranschen
  • I avsnittet Styrande verksamhet gör vi en djupdykning i geodatabranschens och INSPIRE-direktivets vindlingar. Dessutom redogör vi för bl.a. strategin för geografisk information, referensarkitekturen för geodata och INSPIRE-åtgärdsplanen. Här kan du även ta del av mötesmaterialen av delegationen för geografisk information
  • På sidan Ta kontakt hittar du våra kontaktuppgifter och mer information om vilka vi är

Via karttjänsten Paikkatietoikkuna kan du bekanta dig med över 1 200 olika kartlager från mer än 50 olika organisationer och kombinera dem till en egen karta. Webbplatsen Sambruk av geografisk information bildar tillsammans med Paikkatietoikkuna Finlands nationella geodataportal.

Du kan följa aktuella nyheter inom geodatabranschen på våra sociala medier (Facebook, Twitter), evenemangskalendern och tidskriften Positio.

 

Vad är en geodatainfrastruktur?

En geodatainfrastruktur är en helhet som möjliggör smidigt sambruk av geografisk information över organisations- och nationsgränserna. I den ingår metadata som beskriver den geografiska informationen, teknologier som möjliggör sambruk, gemensamma verksamhetsprinciper och människor.

Geodatainfrastrukturer kan finnas på alla olika rumsliga nivåer och de är starkt sammankopplade med varandra. I Finland är den nationella geodatainfrastrukturen starkt bunden till den europeiska geodatainfrastrukturen som definieras i INSPIRE-direktivet.

På videoklippen nedan berättas hur geodatainfrastrukturen skapas i Europa och varför det lönar sig att förverkliga den. Även om videon skildrar den europeiska geodatainfrastrukturen tillhör samma element även den nationella geodatainfrastrukturen. Du slår på textningen i filmen genom att klicka på kugghjulsknappen i den nedre kanten av rutan -> textning -> svenska. Videon har skapats av Europeiska kommissionen.