Allmänt om sambruk av geografisk information

Sambruk av geografisk information skapar möjligheter att utnyttja geodata över organisations- och nationsgränserna. Med hjälp av en gemensam infrastruktur för geografisk information kan vi använda rumslig information som har producerats på en plats överallt där geografisk information behövs. Mängden överlappande arbete minskar och kostnaderna sänks.

Webbplatsen Sambruk av geografisk information är ett fönster mot den nationella geodatainfrastrukturen:

  • I avsnittet INSPIRE berättar vi hur man inom ramen för INSPIRE-direktivet bygger en gemensam europeisk geodatainfrastruktur och vad direktivet ålägger olika myndigheter
  • Sidan Paikkatietoverkosto ger dig möjlighet att själv delta i utvecklingen av geodatabranschen i bl.a. det nationella Geodatanätverket för aktörer inom geodatabranschen
  • I avsnittet Styrande verksamhet gör vi en djupdykning i geodatabranschens och INSPIRE-direktivets vindlingar. Dessutom redogör vi för bl.a. strategin för geografisk information, referensarkitekturen för geodata och INSPIRE-åtgärdsplanen. Här kan du även ta del av mötesmaterialen av delegationen för geografisk information

Via karttjänsten Paikkatietoikkuna kan du bekanta dig med över 1 600 olika kartlager från mer än 50 olika organisationer och kombinera dem till en egen karta. Webbplatsen Sambruk av geografisk information bildar tillsammans med Paikkatietoikkuna Finlands nationella geodataportal.

Du kan följa oss även på Facebook och Twitter (på finska).

Om du har har frågor om INSPIRE i Finland eller sambruk av geografisk information generellt ta vänligen kontakt med inspire@maanmittauslaitos.fi