Vad är en geodatainfrastruktur?

En geodatainfrastruktur är en helhet som möjliggör smidigt sambruk av geografisk information över organisations- och nationsgränserna. I den ingår metadata som beskriver den geografiska informationen, teknologier som möjliggör sambruk, gemensamma verksamhetsprinciper och människor.

Geodatainfrastrukturer kan finnas på alla olika rumsliga nivåer och de är starkt sammankopplade med varandra. I Finland är den nationella geodatainfrastrukturen starkt bunden till den europeiska geodatainfrastrukturen som definieras i INSPIRE-direktivet.

På videoklippen nedan berättas hur geodatainfrastrukturen skapas i Europa och varför det lönar sig att förverkliga den. Du slår på textningen i filmen genom att klicka på kugghjulsknappen i den nedre kanten av rutan -> textning -> svenska. Videon har skapats av Europeiska kommissionen.